Obserwuj
Jakub Kostiuczuk
Jakub Kostiuczuk
dr.hab. teologii, Chrześcijańsja Akademia Teologiczna w Warszawie
Zweryfikowany adres z chat.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni
J Kostiuczuk, J Tofiluk, M Ławreszuk, W Misijuk, J Charkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
202016
Społeczne nauczanie Kościoła Prawosławnego
J Kostiuczuk
22018
Kwestia niezmienności spuścizny kanonicznej Kościoła w kontekście współczesnych wyzwań
J Kostiuczuk
Studia Oecumenica, 453-466, 2016
22016
Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych świętego Jana Damasceńskiego
KJ ABP
Białystok, 2014
22014
Proces formułowania i doprecyzowania społecznej nauki w oficjalnych dokumentach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
J Kostiuczuk
Elpis, 9-15, 2018
12018
Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
J Kostiuczuk
Elpis, 1999
11999
Dlaczego prawosławni świętowali Wielkanoc tydzień później?
J Kostiuczuk
Rocznik Teologiczny 61 (4), 723-742, 2019
2019
Pojęcie laikatu i kleru w Kościele prawosławnym
J Kostiuczuk
Latopisy Akademii Supraskiej, 8-17, 2018
2018
The process of formulating and refining social science in the official documents of the Russian Orthodox Church
J Kostiuczuk
Elpis, 9-15, 2018
2018
Kazanie z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017
J Kostiuczuk
Rocznik Teologiczny 58 (4), 699-702, 2016
2016
500-anniversary of the death of St. Anthony of Suprasl
J Kostiuczuk
Elpis 17, 7-7, 2015
2015
500–lecie śmierci św. Antoniego Supraskiego
J Kostiuczuk
Elpis, 7-7, 2015
2015
Kalendarze używane w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego
J Kostiuczuk
Latopisy Akademii Supraskiej, 59-68, 2013
2013
Powitanie
J Kostiuczuk
Elpis, 17-18, 2008
2008
Reinkarnacja a chrześcijaństwo
J Kostiuczuk
Elpis, 91-97, 2005
2005
OBRZĘD POGRZEBU PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY
B JAKUB
ESCHATOLOGICZNY WYMIAR ŚWIATA
KSB JAKUB
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17