Tomasz Paweł Tyc
Tomasz Paweł Tyc
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
Verified email at ans.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Programy Komisji Europejskiej na rzecz wsparcia infrastruktury sektora żeglugi śródlądowej – lata 2007–2013 oraz 2014–2020 – próba analizy skuteczności
TP Tyc
Logistyka, 5833 - 5837, 2015
32015
The role of inland waterways transport in Polish strategic documents concerning EU funds in the years 2004-2020
TP Tyc
Logistyka, 6320-6328, 2015
22015
Finansowanie infrastruktury transportowej w Polsce z wykorzystaniem europejskich funduszy inwestycyjnych i strukturalnych
TP Tyc
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
12017
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
T Tyc, Ł Tarnawa
https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0024/30984 …, 2020
2020
Przegląd regionalny Polski 2019 - część I
B Barański, J Białek, S Kajma, K Kotrasińska, M Mackiewicz-Ostroga, ...
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/92135/PR_1-final-web.pdf, 2020
2020
Handel hurtowy (PKD 46)
T Tyc, Ł Tarnawa
https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0021/27192 …, 2020
2020
Efficiency of TSL enterprises from EU-13 and EU-15 countries–a comparative study on the marine transport subsector
TP Tyc
Torun Business Review 17 (2), 2019
2019
The Impact of the Common Market on the Structure of Transport Companies in New Members States
T Tyc
Department of Public Economic Law and Economic Policy, 2019
2019
Wpływ brexitu na sektor transportu
T Tyc
Department of Public Economic Law and Economic Policy, 2018
2018
Zdolność miast na prawach powiatu do zapewnienia finansowania działań z obszaru zrównoważonego rozwoju
T Tyc
Department of Public Economic Law and Economic Policy, 2018
2018
Polish enterprises as beneficiaries of EU funds from 2007 onwards–an analysis including sectorial and regional differentiation
TP Tyc
European Journal of Service Management 27 (3/2), 505-512, 2018
2018
Finansowanie ze środków unijnych zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju w krajach Grupy Wyszechradzkiej
TP Tyc
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich, 119-133, 2018
2018
Przegląd regionalny Polski 2017 - Część I
T Tyc
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved …, 2017
2017
Finansowanie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem EFIS (w krajach grupy V4)
T Tyc
Department of Economic and Social Policy, 2017
2017
Polskie przedsiębiorstwa jako beneficjenci funduszy europejskich po 2007 r.-analiza zróżnicowań sektorowych i regionalnych
T Tyc
Department of Economic and Social Policy, 2017
2017
The impact of the economic crisis on global logistic's operators liabilities/Wpływ światowego kryzysu na zobowiązania globalnych przedsiębiorstw logistycznych
T Tyc
Department of Economic and Social Policy, 2017
2017
The impact of the economic crisis on global logistic's operators liabilities
TP Tyc
Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych i …, 2017
2017
Potencjalne źródła finansowania rozwoju infrastruktury sektora transportu wodnego śródlądowego w Polsce
TP Tyc
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego …, 2017
2017
Stan wdrażania w Polsce środków europejskich z perspektywy finansowej 2014–2020 wspierających zrównoważony rozwój
TP Tyc
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego …, 2017
2017
Finansowanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w ramach europejskich funduszy inwestycyjnych i strukturalnych
T Tyc
Marketing i Rynek 7, 750-762, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20