Obserwuj
Ludwik Wicki
Ludwik Wicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Zweryfikowany adres z sggw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
L Wicki, B Klepacki
Wydawnictwo SGGW, 2014
552014
Logistyka. Wybrane zagadnienia
J Baran, M Maciejczak, M Pietrzak, T Rokicki, L Wicki
Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2008
522008
BIO-ECONOMY SECTOR IN POLAND AND ITS IMPORTANCE IN THE ECONOMY
L Wicki, A Wicka
Economic Sciences for Rural Development 41, 219-228, 2016
43*2016
Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej
L Wicki
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2010
432010
Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki
T Rokicki, L Wicki
Wieś jutra, 41-42, 2010
432010
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa
R Pietrzykowski, L Wicki
Rocz. Nauk Roln. Ser. G 98 (4), 7-22, 2011
38*2011
Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia
L Wicki, A Wicka, B Gołębiewska, J Gołębiewski, P Kobus, I Jędrzejczyk, ...
Wydawnictwo SGGW, 2013
332013
Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu
L Wicki, P Jałowiecki
Logistyka, CD-CD, 2010
302010
SIZE VS EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL FARMS
L Wicki
ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS …, 2019
292019
Convergence of Labour Productivity in Agriculture in the European Union
L Wicki
Economic Science for Rural Development, 279-284, 2012
262012
Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych
H Dudek, L Wicki
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 92 (1), 30-41, 2005
252005
Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce
L Wicki
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa 96 (4), 226-237, 2009
232009
Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie
L Wicki
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika …, 2016
212016
Factors Determining the Development of Prosumer Photovoltaic Installations in Poland
L Wicki, R Pietrzykowski, D Kusz
Energies 15 (16), 5897, 2022
192022
Development of Organic Milk Production in Poland on the Background of the EU
P Bórawski, MB Bórawski, A Parzonko, L Wicki, T Rokicki, A Perkowska, ...
Agriculture 11 (4), 323, 2021
192021
Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze
L Wicki, A Grontkowska
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 102 (3), 21-32, 2015
192015
Differentiation of level of logistics activities in milk processing companies
L Wicki, T Rokicki
Information systems in management X: computer aided logistics/sci. ed. Piotr …, 2011
172011
Factors influencing productivity of cereals in Polish agriculture
L Wicki, H Dudek
Economic Science for Rural Development 20, 79-88, 2009
172009
Selected economic determinants of labor profitability in family farms in Poland in relation to economic size
B Kusz, D Kusz, I Bąk, M Oesterreich, L Wicki, G Zimon
Sustainability 14 (21), 13819, 2022
162022
Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego
T Rokicki, L Wicki
Logistyka, 1-15, 2011
162011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20