Michał Brzozowski
Michał Brzozowski
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Zweryfikowany adres z wne.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Exchange rate variability and foreign direct investment: Consequences of EMU enlargement
M Brzozowski
Eastern European Economics 44 (1), 5-24, 2006
862006
The impact of fiscal rules on fiscal policy volatility
M Brzozowski, J Siwińska-Gorzelak
Journal of Applied Economics 13 (2), 205-231, 2010
552010
Instytucje a polityka makroeckonomiczne i wzrost gospodarczy
MŁ Brzozowski
412006
Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej
M Brzozowski
Wydawn. Nauk. PWN, 2007
202007
Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE [w:] Polska w Unii Europejskiej
M Brzozowski, S Kubielas
Dynamika konwergencji ekonomicznej, 2007
122007
Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski
M Brzozowski, P Śliwiński, G Tchorek
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2014
82014
Impact of GDP volatility on current account balances
M Brzozowski, S Prusty
International Journal of Economics and Business Research 5 (3), 239-252, 2013
82013
Determinants of capital flows to emerging and advanced economies between 1990 and 2011
G Tchorek, M Brzozowski, P Śliwiński
Portuguese Economic Journal 16 (1), 17-48, 2017
62017
Exchange rate risk as an obstacle to export activity
M Brzozowski, G Tchorek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 289 (3), 115-141, 2017
62017
Dyfuzja technologii i import kapita∏ uw warunkach liberalizacji obrotów handlowych i kapita∏ owych
M Brzozowski, S Kubielas
W: JJ Micha∏ ek, W. Siwiƒski, M. Socha (red.): Od liberalizacji do …, 2003
62003
Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski w latach 1995-2012
N Nehrebecka, A Białek-Jaworska, M Brzozowski
Instytut Ekonomiczny, 2015
52015
Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE,[in:] JJ Michałek, W. Siwiński, MW Socha
M Brzozowski, S Kubielas
Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, 68-97, 2007
52007
Identifying central bank’s preferences: the case of Poland
M Brzozowski
rapport nr.: Working Papers in Economics, 2004
52004
Gender equality as the determinant of FDI flows to Central European Countries
M Brzozowski
Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 101-125, 2013
42013
Wpływ rozwoju rynków finansowych i stabilności kursu walutowego na wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
M Brzozowski
Projekty badawcze Część I, 288, 2009
42009
Credit volatility and productivity growth
M Brzozowski
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 13 (2), 215-232, 2018
32018
The interplay between public and private external debt stocks
M Brzozowski, J Siwińska‐Gorzelak
International Finance 19 (3), 311-332, 2016
32016
Fiscal imbalances, fiscal rules and sovereign bond yields
M Brzozowski, J Siwińska-Gorzelak
Ekonomista, 669-680, 2013
32013
Social Capital and Value Co-Creation: The Case of a Polish Car Sharing Company
G Tchorek, M Brzozowski, K Dziewanowska, A Allen, W Kozioł, M Kurtyka, ...
Sustainability 12 (11), 4713, 2020
22020
Sovereign default and the structure of private external debt
J Siwińska-Gorzelak, M Brzozowski
Central European Economic Journal 5 (52), 1-9, 2019
22019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20