Obserwuj
Господаренко Григорій -    Hospodarenko H.     -  Hospodarenko G. - ORCID (0000-0002-6495-2647)
Господаренко Григорій - Hospodarenko H. - Hospodarenko G. - ORCID (0000-0002-6495-2647)
Уманський національний університет садівництва
Zweryfikowany adres z udau.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Агрохімія: підручник
ГМ Господаренко
К.: ННЦ «ІАЕ, 253-254, 2010
1592010
Основи інтегрованого застосування добрив
ГМ Господаренко
К.: ЗАТ “Нічлава, 2002
1132002
Агрохімія мінеральних добрив
ГМ Господаренко
К.: Науковий світ, 2003
482003
Удобрення сільськогосподарських культур
ГМ Господаренко
К.: Вища школа, 2010
432010
Агрохімія
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял, ГМ Господаренко, ЮВ Коларьков, ПГ Копитко
Карасюка ІМ, 1995
341995
Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
АФ Гойчук, ПГ Копитко, ЗМ Грицаєнко, ГМ Господаренко
Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. пр. УДАУ:[зб. наук. пр …, 2003
302003
Система застосування добрив
ГМ Господаренко
Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА, 2018
262018
Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого за різних норм і строків внесення азотних добрив
ЛВВ Господаренко Г. М.
Вісник Полтавської ДАА, 6–10, 2010
212010
Справочник по зерновым культурам / Под ред. И. М. Карасюка
ИМ Карасюк, ГН Господаренко
К.: Урожай, 1991
171991
Агрохiмiя: пiдручник
ГМ Господаренко
162010
Quality Features of Spelt Wheat Grain: Importance and Perspective of Spelt Wheat
V Liubych, H Hospodarenko, S Poltoretskyi
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
142017
Система застосування добрив: навч. посіб
ГМ Господаренко
Київ: СІК ГРУП Україна, 2015
142015
Розробка та обґрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
ГМ Господаренко
Київ, Україна: НАУ, 2001
132001
Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
Вісник Уманського національного університету садівництва, 8-12, 2014
122014
Agrochemistry
HM Hospodarenko
Kyiv: Np [in Ukrainian], 2018
112018
Урожайність пшениці озимої після різних попередників на фоні тривалого застосування добрив у сівозміні
ЧОД Господаренко Г. М.
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». 1, 28–31, 2015
112015
Вплив тривалого застосування добрив на показники родючості чорнозему опідзоленого та продуктивність сівозміни
ТОМ Господаренко Г. М.
Вісник Полтавської ДАА, 17–21, 2011
112011
Humus content in a podzolized chernozem after a long-term application of fertilizers in a field crop rotation
H Hospodarenko, I Prokopchuk, S Prokopchuk, А Trus
102018
Пшениця спельта
ЛВВ Господаренко Г. М., Костогриз П. В.
К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016
102016
Удобрення озимої пшениці
Г Господаренко
Агробізнес сьогодні, 26-29, 2010
102010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20