Obserwuj
Marcin Bugaj
Marcin Bugaj
Zweryfikowany adres z itc.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Adsorption chiller in a combined heating and cooling system: simulation and optimization by neural networks
J Krzywanski, K Sztekler, M Bugaj, W Kalawa, K Grabowska, PR Chaja, ...
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 69 (3), 2021
282021
The evaluation of the snail track affected photovoltaic modules by different methods after 3-year operating in central Poland
K Mik, M Bugaj, P Chaja
Renewable Energy 163, 504-516, 2021
142021
Development of the experimental stand with centrally located specimen for the investigation of heat and moisture phenomena in porous building materials
Ł Cieślikiewicz, M Wasik, M Kubiś, P Łapka, M Bugaj, K Pietrak, ...
Civil and Environmental Engineering Reports 29 (1), 53-65, 2019
82019
Optimization of PVT geometry in application of ground heat source regeneration
M Wasik, MA Bugaj, K Mik, M Klein, TS Wiśniewski, P Chaja
AIP Conference Proceedings 2078 (1), 2019
52019
Multifaceted analyses of four different prototype lightweight photovoltaic modules of novel structure
K Mik, P Zawadzki, J Tarłowski, M Bugaj, P Grygiel, S Bykuć
Energies 14 (8), 2239, 2021
42021
Badania materiałów odzieży ochronnej będącej w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze
MA Bugaj, TS Wiśniewski
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 149--171, 2016
42016
Low emission smart building–energy storage system proposal
M Bugaj, R Domański, A Dominiak, JA Błaszczyk, PM Błaszczyk
J. Mod. Sci 18 (3), 355-366, 2013
32013
Approximate model of a DBR/FP laser based on Raman effect in a silicon-on-insulator rib waveguide
A Tyszka-Zawadzka, P Szczepanski, M Karpierz, ...
Silicon Photonics and Photonic Integrated Circuits III 8431, 387-396, 2012
32012
Mathematical model of flat plate solar thermal collector and its validation
M Wasik, MA Bugaj, TS Wiśniewski, M Klein, P Chaja, S Bykuć
E3S Web of Conferences 70, 01019, 2018
22018
Walidacja modelu przepływu ciepła i wilgoci przez ubiór ochronny
P Łapka, P Furmański, MA Bugaj, Ł Cieślikiewicz, K Pietrak, M Kubiś, ...
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej 2 (58), 231-251, 2016
22016
Can PVT bend?: The elaboration of flexible hybrid photovoltaic thermal solar collector structure and testing methodology
MA Bugaj, K Mik
Renewable Energy 215, 119005, 2023
12023
Testing of a price-based system for power balancing on real-life HVAC installation real-life
W Radziszewska, M Bugaj, M Łuniewski, G Hoogsteen, P Chaja, S Bykuć
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences 70 (2), 2022
12022
Effect of the silicone-based heat exchanger construction material modified with PCM on thermal working conditions of flexible photovoltaic modules
MA Bugaj, M Kubis, K Mik
Przemysl Chemiczny 98 (8), 1249-1253, 2019
12019
Wpływ konstrukcyjnego materiału na bazie silikonu modyfikowanego materiałem zmiennofazowym, użytego w wymienniku ciepła, na warunki termiczne elastycznych modułów fotowoltaicznych
M Bugaj, M Kubiś, K Mik
Przemysł Chemiczny 98 (8), 2019
12019
Zastosowanie silikonowego wymiennika ciepła w elastycznym kolektorze hybrydowym [Use of silicone heat exchangers in a flexible hybrid collector]
MA Bugaj, M Kubiś, M Klein, P Chaja
Przemysl Chemiczny 97 (6), 991-995, 2018
12018
Zastosowanie silikonowego wymiennika ciepła w elastycznym kolektorze hybrydowym
M Bugaj, M Kubiś, M Klein, P Chaja
Przemysł Chemiczny 97 (6), 2018
12018
Semi-analytical model of Raman generation in silicon-on-insulator rib waveguide with DBR/FP resonator
A Tyszka-Zawadzka, P Szczepański, A Mossakowska-Wyszyńska, ...
Opto-Electronics Review 21, 382-389, 2013
12013
Zagospodarowanie terenu MOP typu I
A Sołowczuk, B Budziński, M Bugaj
Drogi: budownictwo infrastrukturalne, 46--55, 2013
12013
Investments in CHP gas plants for district heating in Poland
J Błaszczyk, r. Domański, a. Węglarz, a. Dominiak, PM Błaszczyk, ...
Journal of Modern Science 18 (3), 355-366, 2013
12013
Market potential for small reciprocating-engine based chp systems in polish towns
JA Błaszczyk, A Dominiak, P Błaszczyk, M Bugaj, R Domański, ...
Rynek Energii, 128--136, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20