Michał Kłodawski
Michał Kłodawski
adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Verified email at wt.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport
M Jacyna, M Wasiak, K Lewczuk, M Kłodawski
Archives of Transport 31, 2014
1222014
The issues of selection warehouse process strategies
M Kłodawski, M Jacyna, K Lewczuk, M Wasiak
Procedia Engineering 187, 451-457, 2017
472017
The evaluation of the sustainable transport system development with the scenario analyses procedure
IJ Gołda, P Gołębiowski, M Izdebski, M Kłodawski, R Jachimowski, ...
Journal of Vibroengineering 19 (7), 5627-5638, 2017
402017
Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants
M Jacyna, K Lewczuk, E Szczepański, P Gołębiowski, R Jachimowski, ...
Safety and reliability: methodology and applications, 595-604, 2014
352014
Decision making strategies for warehouse operations
M Kłodawski, K Lewczuk, I Jacyna-Gołda, J Żak
Archives of Transport 41, 2017
282017
Technical and organizational conditions of designing warehouses with different functional structures
M Jacyna, K Lewczuk, M Kłodawski
Journal of KONES 22, 2015
252015
Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki
M Jacyna, A Merkisz-Guranowska, I Jacyna-Gołda, M Kłodawski, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 294, 2014
252014
Implementation of the model of proecological transport system
R Jachimowski, M Kłodawski, K Lewczuk, E Szczepański, M Wasiak
Journal of KONES 20, 2013
212013
Selection of a container storage strategy at the rail-road intermodal terminal as a function of minimization of the energy expenditure of transshipment devices and CO2 Emissions
R Jachimowski, E Szczepański, M Kłodawski, K Markowska, J Dąbrowski
Rocznik Ochrona Środowiska 20, 2018
192018
Order picking area layout and its impact on efficiency of order picking process
M Kłodawski, J Żak
Journal of Traffic and Logistics Engineering 1 (1), 41-46, 2013
192013
Modelling of bicycle traffic in the cities using VISUM
M Jacyna, M Wasiak, M Kłodawski, P Gołębiowski
Procedia engineering 187, 435-441, 2017
182017
Czas procesu kompletacji jako kryterium kształtowania strefy komisjonowania
M Kłodawski, M Jacyna
Logistyka, 2011
182011
Model of transportation network development in aspect of transport comodality
M Jacyna, M Klodawski
2011 21st International Conference on Systems Engineering, 341-345, 2011
172011
Traffic distribution into transport network for defined scenarios of transport system development in aspect of environmental protection
I Jacyna-Gołda, P Gołębiowski, R Jachimowski, M Kłodawski, K Lewczuk, ...
Journal of KONES 21, 2014
132014
Wybrane aspekty problematyki komisjonowania w funkcji pracochłonności procesu
M Kłodawski, M Jacyna
Logistyka, 2009
132009
The use of a supply chain configuration model to assess the reliability of logistics processes
M Wasiak, I Jacyna-Gołda, K Markowska, R Jachimowski, M Kłodawski, ...
Eksploatacja i Niezawodność 21 (3), 2019
122019
Selected aspects of research on order picking productivity in aspect of congestion problems
M Kłodawski, M Jacyna
Conference Proceedings, International Conference on Industrial Logistics 14, 16, 2012
122012
Klasowe metody rozmieszczenia asortymentu i ich wpływ na wydajność procesu kompletacji
M Kłodawski
Logistyka, 2012
122012
Wpływ układu strefy komisjonowania na długość drogi kompletowania
M Kłodawski, M Jacyna
Logistyka, CD-CD, 2010
122010
Chosen aspects of simulation model to designing pro-ecological transport system
M Wasiak, M Kłodawski, K Lewczuk, R Jachimowski, E Szczepański
Journal of KONES 21 (4), 525--532, 2014
112014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20