Obserwuj
Ewa J. Kurkowska
Ewa J. Kurkowska
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy
E Kurkowska
182012
Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych europejskich bibliotekach akademickich
E Kurkowska
Biuletyn EBIB 104, 2009
72009
Information literacy – rozważania terminologiczne
E Kurkowska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1, 71 - 82, 2008
72008
Platformy e-learningowe w działalności dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich
E Kurkowska
e-mentor 46, 64-67, 2012
52012
Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym. Cz. 1: Modele i standardy o zasięgu międzynarodowym
E Kurkowska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 5, 83 - 97, 2010
52010
Kursy online w polskich bibliotekach akademickich
ewa Kurkowska
Przegląd Biblioteczny 82, 208 - 224, 2014
32014
Edukacja informacyjna a rozwój społeczeństwa wiedzy
E Kurkowska
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 13, 49 - 53, 2005
32005
Przysposobienie biblioteczne online w bibliotekach uniwersyteckich - próba oceny
E Kurkowska
e-mentor 55, 45 - 51, 2014
22014
Kształcenie ustawiczne – konsekwencje dla bibliotek
E Kurkowska
Biblioteki wobec nowych wyzwań, 25 - 46, 2004
2*2004
E-learning platform for teaching in public academic libraries
EJ Kurkowska
E-MENTOR, 64-67, 2012
12012
Login: biblioteka. Jak krok po kroku przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy
N Pamuła-Cieślak, B Chmielewska, P Krysiński, E Kurkowska, K Minch, ...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2015
2015
E-learning w działanosci dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich w Polsce
E Kurkowska
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. technologia informacyjna w służbie …, 2014
2014
„Cyfrowa szkoła-czyli jaka?”. Konferencja z okazji obchodów 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawadzkiej w Toruniu (Toruń, 1
EJ Kurkowska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 10 (1), 205-207, 2013
2013
Login: biblioteka - nowy kurs online dla bibliotekarzy
E Kurkowska, A Wołodko
Bibliotekarz 5, 15 - 17, 2011
2011
Bibliotekarze i e-learning
E Kurkowska
Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji, 2009
2009
Bibweb – próba oceny dotychczasowych doświadczeń
P Krysiński, N Pamuła-Cieślak, EJ Kurkowska, A Wołodko
Biuletyn EBIB 109, 2009
2009
Wykorzystanie Internetu w działalności dydaktycznej polskich bibliotek uniwer syteckich
E Kurkowska
Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: III Konferencja …, 2008
2008
Społeczeństwo informacyjne – rozwój koncepcji
E Kurkowska
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 54, 61 - 63, 2001
2001
Przysposobienie informacyjne w Polsce na tle innych krajów
E Nowak-Kurkowska
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia 4, 341 - 353, 2000
2000
Niektóre problemy przygotowania użytkowników informacji elektronicznej
E Nowak-Kurkowska
Użytkownicy informacji elektronicznej, 107 - 111, 2000
2000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20