Obserwuj
Leszek Bosek
Leszek Bosek
Professor of Law at the University of Warsaw
Zweryfikowany adres z wpia.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konstytucja RP: komentarz. Art. 1-86
M Safjan, L Bosek
Wydawnictwo CH Beck, 2016
882016
Konstytucja RP, t. 2, Komentarz: art. 87-243
M Safjan, L Bosek
Wydawnictwo CH Beck, 2016
622016
Gwarancje godnoĹ› ci ludzkiej i ich wpĹ ‚yw na polskie prawo cywilne
L Bosek
Wydawnictwo Sejmowe, 2012
592012
Kontrola konstytucyjności prawa
L Bosek, M Wild
Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa, 2014
272014
Bezprawie legislacyjne
L Bosek
Wolters Kluwer, 2021
232021
Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243
M Safjan, L Bosek
Warszawa, 2016
212016
W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego (uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego)
L Bosek
Forum Prawnicze, 3-19, 2015
212015
Komentarz do art. 32
W Borysiak, L Bosek
Konstytucja RP 1, 1-86, 0
18
Konstytucja RP, t. 1
M Safjan, L Bosek
Komentarz do art. 1 86, 2016
152016
Prawo osobiste do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem na przykładzie lekarza
L Bosek
Forum prawnicze, 14-25, 2014
152014
„Roszczenia wrongful life i wrongful birth w świetle standardów konstytucyjnych i europejskich”
L Bosek
Przegląd Sądowy 1, 32-59, 2008
132008
„Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty”
L Bosek
W: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej–aspekty etyczne i prawne, red …, 2014
102014
Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji
L Bosek
Diametros, 37-61, 2009
102009
Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej
L Bosek
Kwartalnik Prawa Prywatnego 17, 2008
102008
Komentarz do art. 31 ust. 3 Konstytucji
L Bosek, M Szydło
Konstytucja RP 1, 1-86, 0
9
Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a konstytucyjne granice przekazywania kompetencji państwa
L Bosek
Przegląd Sejmowy 2, 85, 2008
82008
Konstytucja RP. Komentarz
M Safjan, L Bosek
Warszawa, 2016
72016
Tom I
M Safjan, L Bosek, RP Konstytucja
Komentarz do art, 1-86, 2016
72016
Konstytucja RP
L Bosek, M Safjan
Tom I. Komentarz do art. 1 86, 2016
72016
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej–aspekty etyczne i prawne
P Stanisz, J Pawlikowski, M Ordon, A Szostek, W Głusiec, K Krzysztofek, ...
Wydawnictwo KUL, 2014
72014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20