Obserwuj
Leszek Bosek
Leszek Bosek
Profesor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zweryfikowany adres z wpia.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konstytucja RP
M Safjan, L Bosek
Tom I. Komentarz do art 17, 2016
139*2016
Gwarancje godnoĹ› ci ludzkiej i ich wpĹ ‚yw na polskie prawo cywilne
L Bosek
Wydawnictwo Sejmowe, 2012
782012
Kontrola konstytucyjności prawa: zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne: komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych: wzory pism procesowych
L Bosek, M Wild
Wydawnictwo CH Beck, 2014
342014
Bezprawie legislacyjne
L Bosek
Wolters Kluwer, 2021
292021
Komentarz do art. 32
W Borysiak, L Bosek
Konstytucja RP 1, 1-86, 0
27
W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego (uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego)
L Bosek
Forum Prawnicze, 3-19, 2015
232015
Konstytucja RP, t. 1
M Safjan, L Bosek
Komentarz do art. 1 86, 2016
222016
Komentarz do art. 31 ust. 3 Konstytucji
L Bosek, M Szydło
Konstytucja RP 1, 1-86, 0
17
Prawo osobiste do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem na przykładzie lekarza
L Bosek
Forum prawnicze, 14-25, 2014
162014
„Roszczenia wrongful life i wrongful birth w świetle standardów konstytucyjnych i europejskich”
L Bosek
Przegląd Sądowy 1, 32-59, 2008
142008
Perspektywy rozwoju odpowiedzialności cywilnej za inteligentne roboty
L Bosek
Forum Prawnicze, 3-17, 2019
132019
Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej
L Bosek
Kwartalnik Prawa Prywatnego 17 (4), 2008
132008
„Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty”
L Bosek
W: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej–aspekty etyczne i prawne, red …, 2014
122014
Konstytucja RP.: Komentarz art. 1-86
L Bosek, M Safjan
Wydawnictwo CH Beck, 2016
112016
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: komentarz
L Bosek, W Borysiak, B Janiszewska, R Kubiak, A Pielak, J Roszkiewicz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2020
102020
Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji
L Bosek
Diametros, 37-61, 2009
102009
Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a konstytucyjne granice przekazywania kompetencji państwa
L Bosek
Przegląd Sejmowy 2, 85, 2008
102008
Komentarz do art. 68 Konstytucji,[w:] Konstytucja rP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, red
L Bosek
M. Safjan, L. Bosek, Warszawa, 2016
82016
Tom I
M Safjan, L Bosek, RP Konstytucja
Komentarz do art, 1-86, 2016
82016
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej–aspekty etyczne i prawne
P Stanisz, J Pawlikowski, M Ordon, A Szostek, W Głusiec, K Krzysztofek, ...
Wydawnictwo KUL, 2014
82014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20