Bartosz Hordecki
Bartosz Hordecki
Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach
D Piontek, B Hordecki, S Ossowski
Wydawnictwo Naukowe WydziaĹ ‚u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa …, 2013
202013
Ideał polityka w “Super Expressie” i “Fakcie. Gazecie codziennej”(lipiec-sierpień 2007)
D Piontek, B Hordecki
Wyd. UAM, 2009
92009
Contemporary research on hate speech in news websites’ comments from the perspective of Jürgen Habermas’s theory of knowledge
B Hordecki
ANNALES, Ser. Hist. social, 501-512, 2014
62014
Tabloidyzacja czy tabloidyzacje telewizyjnych programów informacyjnych?(Fakty TVN i Wiadomości TVP)
B Hordecki
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010
62010
Journalists and politicians in television interviews after elections: A redefinition of roles?
B Hordecki, D Piontek
Central European Journal of Communication 2 (7), 209-224, 2014
52014
Polsko-rosyjskie pogranicze–od regionu izolowanego do transgranicznego
WT Modzelewski
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 5-24, 2015
42015
Wokół dyskusji nad ujednoliceniem szkolnej recepcji historii w Federacji Rosyjskiej
B Hordecki
Sensus Historiae© 16 (3), 2014
22014
O roli retoryki i erystyki w kształceniu kultury politycznej Polaków
B Hordecki
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009
12009
Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003–2004). Analiza politologiczna i medioznawcza
A Stępińska, B Hordecki
WNPID UAM, 2008
12008
The Problem of Harmonization of Values and Interests in Relations between the European Union and Central Asian Countries
T Wallas, B Hordecki
Logos Verlag Berlin, 2019
2019
RUSSIAN POLITICAL SCIENCE—2019—№ 1 (10)
E Jeliński, B Hordecki
POLITICAL STUDIES, 10, 2019
2019
Polityki językowe jako instrument kształtowania i retorycyzmu w stosunkach wzajemnych w regionie poradzieckim
B Hordecki
Przegląd Politologiczny, 2019
2019
Language Policies as an instrument of Shaping and rhetoricizing Mutual relations in the Post-Soviet region
B Hordecki
Przegląd Politologiczny, 79-93, 2019
2019
Contemporary studies on political communication—the limits of cognitive horizons
B Hordecki
St Petersburg State University, 2018
2018
Kilka uwag na temat tradycji i innowacji lingwistycznych w rosyjskich polemikach dotyczących kierunków imperialnej polityki językowej (XVIII–XIX wiek)
B Hordecki
Sensus Historiae© 33 (4), 2018
2018
The Strategic Dimension of the Eristic Dialectic in the Context of the General Theory of Confrontational Acts and Situations
B Hordecki
Przegląd Strategiczny 8 (11), 19-26, 2018
2018
What and Why is Missing in Theoretical and Practical Discourses on the So-Called “Hate Speech” Against the Roma Communities?
B Hordecki
Journal of Media Ethics 32 (4), 242-244, 2017
2017
Political Science, Politische Wissenschaft, Politologija. Literatura politologiczna w ujęciu porównawczym
F Biały, A Bielawska, Ł Dulęba, B Hordecki, E Jeliński
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2017
2017
Twórczość Karola Marksa w świetle krytyki Mikołaja Bierdiajewa
B Hordecki
Filo-Sofija 17 (36), 2017
2017
O osobie mistrza w polskim „Przyrzeczeniu lekarskim”
B Hordecki
Medyczna Wokanda 8 (8), 33-42, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20