Obserwuj
Beata Glinka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Immigrant entrepreneurship: A review and research agenda
M Dabić, B Vlačić, J Paul, LP Dana, S Sahasranamam, B Glinka
Journal of Business Research 113, 25-38, 2020
4312020
Przedsiębiorczość
B Glinka, S Gudkova
Wolters Kluwer, 2011
268*2011
Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
B Glinka
PWE, Warszawa, 2008
185*2008
Podstawy badań jakościowych
B Glinka, W Czakon
PWE, 2021
902021
Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu
B Glinka, M Kostera
Wolters Kluwer, 2012
74*2012
Teoria ugruntowana
P Hensel, B Glinka
Badania jakościowe. Podejścia i teorie, 89-113, 2012
50*2012
i Gudkova, S.(2011). Przedsiębiorczość
B Glinka
Warszawa: Wolters Kluwer, 0
48*
Immigrant Entrepreneurship as a Field of Research
B Glinka
Problemy Zarządzania - Management Issues 16 (1(73)), 25-39, 2018
442018
Why do consumers choose photovoltaic panels? Identification of the factors influencing consumers’ choice behavior regarding photovoltaic panel installations
M Grębosz-Krawczyk, A Zakrzewska-Bielawska, B Glinka, ...
Energies 14 (9), 2674, 2021
422021
Immigrant entrepreneurs: In search of identity
B Glinka, A Brzozowska
Entrepreneurial Business and Economics Review 3 (3), 51-76, 2015
412015
A comparative study of perceptions towards entrepreneurship in India, Poland, and the USA
B Glinka, T Thatchenkery
International Journal of Human Resources Development and Management 13 (2-3 …, 2013
292013
Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA. Etnicznie, lokalnie, globalnie?
B Glinka
Poltext, 2013
282013
Grounded theory
P Hensel, B Glinka
Qualitative Methodologies in Organization Studies: Volume I: Theories and …, 2018
272018
Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój
B Glinka, J Pasieczny
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
252015
Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
B Glinka, W Jelonek
Kraków, 2010
24*2010
Projektowanie organizacji
B Glinka, P Hensel
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
232006
Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy.
P Hensel, B Glinka
Poltext, 2012
222012
Reforms and identities: How relentless pursuit of improvements produces a sense of helplessness among bureaucrats
B Glinka, PG Hensel
Journal of Organizational Change Management 30 (2), 142-160, 2017
212017
Organizational dysfunctions: Sources and areas
J Pasieczny, B Glinka
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (4), 213, 2016
192016
Role of university in creating entrepreneurial attitudes
A Brzozowska, B Glinka, A Postuła
Horyzonty Wychowania 13 (26), 51-71, 2014
18*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20