Agnieszka Sebai
Agnieszka Sebai
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Verified email at ch.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Optimization of the preparation of neomycin-containing polylactide spheres by mathematical methods of design of experiments
A Kruk, A Gadomska-Gajadhur, P Ruskowski, A Przybysz, V Bijak, ...
Przemysl Chemiczny 95 (4), 766-769, 2016
112016
Direct Synthesis of Polylactide (PLA)-Chlorphenesin Prodrug and Optimization Thereof with the Aid of DOE
A Sebai, P Ruśkowski, V Bijak, A Gadomska-Gajadhur, A Kruk, ...
Organic Process Research & Development, 2017
102017
Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawieraj±cych neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania do¶wiadczeń
A Kruk, A Gadomska-Gajadhur, P Ru¶kowski, A Przybysz, V Bijak, ...
Przemysł Chemiczny 95 (4), 766-769, 2016
52016
Evaluation of functional properties and fibroblast growth on squashy cellular scaffolds
A Kruk, A Gadomska-Gajadhur, J Dulnik, I Rykaczewska, P Ruskowski, ...
POLIMERY 63 (4), 270-274, 2018
32018
Rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej
A Kruk, A Gadomska-Gajadhur, A Sebai, P Ru¶kowski
Wyroby Medyczne 4, 2017
32017
Optymalizacja procesu otrzymywania nanosfer proleku polilaktydu z chlorofenezyn±
A Sebai, A Gadomska-Gajadhur, P Ru¶kowski
Inżynieria i Aparatura Chemiczna 55 (5), 201-202, 2016
32016
The evaluation of the antimicrobial properties of biodegradable prodrugs with chlorphenesin
A Sebai, P Ru¶kowski, A Gadomska-Gajadhur, J Mierzejewska, A Kruk, ...
Polimery 64 (5), 327--332, 2019
22019
Ocena wła¶ciwo¶ci użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze g±bczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów
A Kruk, A Gadomska-Gajadhur, J Dulnik, I Rykaczewska, P Ru¶kowski, ...
Polimery 63, 2018
22018
Polidepsipeptydy w inżynierii tkankowej
M Ezman, A Sebai, P Ru¶kowski
Trendy i rozwi±zania technologiczne – odpowiedĽ na potrzeby współczesnego …, 2017
2017
Otrzymywanie 6-metylomorfolino-2,5-dionu – monomeru do syntezy polidepsipeptydów
P Ru¶kowski, A Sebai, A Gadomska-Gajadhur, A Kruk, L Synoradzki
TEMPO s.c. Wrocław, 2017
2017
Sposób wytwarzania nanosfer polilaktydowych z substancj± farmaceutycznie czynn±
A Gadomska-Gajadhur, P Ru¶kowski, L Synoradzki, I Warych, A Przybysz, ...
PL Patent PL225920 (B1), 2017
2017
Preparation of methyl ester of L-serine
A Sebai, A Gadomska-Gajadhur, P Ru¶kowski, M Konopka, L Synoradzki
6th European Young Engineers Conference, 176-185, 2017
2017
Polidepsipeptydy w inżynierii tkankowej
A Sebai, M Ezman, P Ru¶kowski
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z oo, 2017
2017
Zastosowanie skafoldów polilaktydowych do hodowli komórkowych
A Gadomska-Gajadhur, A Kruk, P Ru¶kowski, A Sebai, L Synoradzki
Wydawnictwo Tempo sc, 2017
2017
Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem-potencjalna metoda leczenia gruĽlicy
A Gadomska-Gajadhur, M Budnicka, A Sebai
Politechnika Wrocławska, 2016
2016
Polilaktyd w systemach leków o kontrolowanym czasie uwalniania i inżynierii tkankowej
A Sebai, M Ł±tka, A Gadomska-Gajadhur
Interdyscyplinarno¶ć badań naukowych 2016, 210-213, 2016
2016
Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem–potencjalna metoda leczenia gruĽlicy
M Budnicka, A Gadomska-Gajadhur, A Sebai
Interdyscyplinarno¶ć badań naukowych 2016, 186-191, 2016
2016
Polylactide scaffolds in tissue engineering
A Przybysz, A Gadomska-Gajadhur, P Ru¶kowski, L Synoradzki
5th European Young Engineers Conference, 87-95, 2016
2016
Systemy leków o kontrolowanym czasie uwalniania
A Przybysz, A Gadomska-Gajadhur, P Ru¶kowski
Biomedyczny przegl±d naukowy 1, 62-71, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19