Obserwuj
Arvydas Pacevicius
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Vienuolynu̜ bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais: dinge̜s knygos pasaulis
A Pacevičius
Versus aureus, 2005
232005
Bibliofilo Jono Krizostomo Gintilos biblioteka: pobūdis ir komplektavimo šaltiniai
A Pacevičius
Knygotyra 38, 190-213, 2002
72002
Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų kryptys
A Pacevičius
Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje/sudarytojas Arvydas …, 2013
62013
Senųjų knygos nuosavybės ženklų tipologija
A Pacevičius
Knygotyra 43, 50-57, 2004
62004
Skaitymas
A Pacevičius
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai/sudarė …, 2001
62001
Žemaičių Kalvarijos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais
A Pacevičius
Knygotyra 36, 290-309, 2000
62000
Senosios regulos karmelitų prie Šv. Jurgio bažnyčios buvusio vienuolyno biblioteka: sovietmečio „spaudos archyvo “šmėkla ar knygos kultūros faktas?
A Pacevičius
Relevant Tomorrow, 138–146-138–146, 2007
52007
Dingusio knygų pasaulio ženklai
A Pacevičius
Knygų aidai, 9-15, 2002
52002
Motiejus Valančius XIX a. knygos kultūroje
A Pacevičius
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 20, 49-71, 2002
52002
Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje: straipsnių rinkinys
V Berenis, W Chorążyczewski, E Pacevičienė, A Pacevičius, S Roszak
Vilniaus Universiteto Leidykla, 2014
42014
Juozapas Jurgis Hilzenas ir jo Dienoraštis: keli štrichai masono biografijai
A Pacevičius
Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės …, 2012
42012
PORTRETINĖS GRAFFITI* SENŲJŲ LIETUVOS KNYGŲ PARAŠTĖSE: KŪRYBINĖS IŠKROVOS MĖGINANT PLUNKSNĄ
D Burba, A Pacevičius
Knygotyra 46, 153-176, 2006
42006
Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos
A Pacevičius
Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai: katalogas/sudarė: Nojus …, 2003
42003
Ignoto Domeikos lektūra pijorų knygos kultūros kontekste
A Pacevičius
Ignotas Domeika, 1802-1889: gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą …, 2002
42002
Bibliotekos
A Pacevičius
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai/sudarė …, 2001
42001
„Apie geros tvarkos nuolatinį palaikymą bibliotekoje “: troškūnų bernardinų vienuolyno bibliotekos katalogo „Instrukcija...“ir „Antraščių rodyklė “
A PACEVIČIUS
Knygotyra 24 (31), 137-147, 1997
41997
Oginskių dvaro virtuvėje
R Laužikas, L Čeprackas, J Dumanowski, A Pacevičius
Akademinė leidyba, 2016
32016
Vilniaus universiteto dovana sudegusiai Abo akademijos bibliotekai (1827–1829)
A Pacevičius
Sugrąžinta praeitis:[straipsnių rinkinys] 3, 113-240, 2014
32014
Blogi vienos geros bibliotekos skaitytojai Vilniuje prieš 100 metų: subjektyvioji Vilniaus viešosios bibliotekos Dienoraščio versija
A PACEVIČIUS
Bibliografija, 2010–2011, 80-83, 2012
32012
Zaginiony świat książki: biblioteki klasztorne na Litwie pod władzą carów
A Pacevičius
Wspolnota pamięci: studia z dziejów kultury wschodnich dawnej …, 2006
32006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20