Obserwuj
Anna Baczyńska
Anna Baczyńska
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers.
B Anna, T George C.
International Journal of Selection and Assessment, 171–182, 2017
262017
Proposed Core Competencies and Empirical Validation Procedure in Competency Modeling: Confirmation and Classification
TRNC Anna K. Baczyńska
Frontiers in Psychology, Front. Psychol. 7:273, 2016
242016
Analytical, practical and emotional intelligence and line manager competencies
A Baczyńska
Management and Business Administration. Central Europe, 34-54, 2015
212015
Bounded leadership: An empirical study of leadership competencies, constraints, and effectiveness
P Korzynski, AK Kozminski, A Baczynska, M Haenlein
European Management Journal 39 (2), 226-235, 2021
132021
Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy–metody rekrutacji i selekcji
AK Baczyńska, K Kosy
Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego 45, 2009
112009
Leadership Competencies Among Managers
A Baczynska, P Korzynski
Journal of Management and Business Administration. Central Europe”, 6–22, 2017
102017
Trudna sztuka assessmentu
AK Baczyńska, V Wekselberg
Personel i Zarządzanie, 56-60, 2009
92009
Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu Assessment Center
A Baczyńska, V Wekselberg
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 69-82, 2013
62013
Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań
A Baczyńska, M Górniak
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 87-97, 2013
62013
Obraz „talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście modelu Renzulliego. Studium przypadku (A Snapshot of Talent in a Pharmaceutical Company in the Context of the Renzullini …
A Jóźwik, A Baczyńska, A Bugalska
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 83-100, 2015
32015
Kompetencje- definicja, metody analizy i oceny kompetencji
AK Baczyńska
Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty,, 2010
22010
Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej dla Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga
J Baczyńska, A.K., Terelak
Czasopismo Psychologiczne., 2009
2*2009
Rekrutacja (nie) omylna
A Baczyńska
Personel i Zarządzanie, 16-18, 2002
22002
Personality, analytical, and emotional intelligence among top and middle managers
A Baczyńska, T Rowiński
Central European Management Journal 28, 2-15, 2020
12020
Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji
AK Baczyńska
Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty,, 2011
12011
Towards leadership effectiveness: the role of leadership individual competencies and constraints. Introduction of the Bounded Leadership Model
AK Kozminski, AK Baczyńska, I Skoczeń, P Korzynski
Leadership & Organization Development Journal, 2022
2022
Menedżerowie czy przywódcy. Studium Teoretyczno empiryczne.
A Baczyńska
2018
Leadership Competencies Among Managers
P Korzynski, A Baczynska
Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2017
2017
A trait profile of top and middle managers
AKBT Rowiński2
Front. Psychol. 6:1694. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01694, 2015
2015
Z życia firmy. Opis przypadku. Zarządzanie silosowe.
AK Baczyńska
Personel i Zarządzanie,, s.56-60,, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20