Iwona Escher
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów
I Escher, J Petrykowska
Handel Wewnętrzny, 128-141, 2015
112015
Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej
I Escher, J Petrykowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2014
112014
Żywność ekologiczna w opinii młodych polskich konsumentów-wyniki badania
I Escher, J Petrykowska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2016
82016
Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego
I Escher
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie XXXIX, 57-76, 2012
72012
Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja? O tych i innych nieporozumieniach wokół kluczowych terminów marketingowych
I Escher
Pieniądze i Więź, 177-185, 2009
7*2009
Badania marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw
I Escher
Kaczmarczyk (red.), Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach …, 2002
72002
WIĘZI OSOBISTE JAKO KOMPONENT RELACJI BIZNESOWYCH W OCENIE REPREZENTANTÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW.
A Glińska-Neweś, A Sudolska, I Escher
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
62016
Aktywność polskich internautów w mediach społecznościowych
I Escher, J Petrykowska
Marketing i Rynek, 159-167, 2015
62015
Relationship-focused or deal-focused? Building interpersonal bonds within B2B relationships
A Glinska-Newes, I Escher, P Brzustewicz, D Szostek, J Petrykowska
Baltic Journal of Management, 2018
52018
Analiza treści w badaniach zjawisk społecznych w organizacji: zastosowanie programu IRAMUTEQ
A Glińska-Neweś, I Escher
Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (3), 73-94, 2018
42018
Orientacja marketingowa i orientacja rynkowa jako efekt implementacji marketingu w organizacjach
I Escher
Andruszkiewicz (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, 19-31, 2011
42011
Działania społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu cementowego w Polsce–dobra praktyka
J Łapińska, I Escher, G Kądzielawski, P Brzustewicz
Cement Wapno Beton 24, 2019
32019
Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce
J Łapińska, I Escher, G Kądzielawski, P Brzustewicz
Cement Wapno Beton 22, 2019
32019
Znaczenie osobistych więzi partnerów relacji biznesowej na etapie jej kończenia
I Escher, A Glińska-Neweś, P Brzustewicz
Organizacja i Kierowanie 2 (176), 269-283, 2017
32017
Polski rynek badań marketingowych–stan, tendencje, aktualne problemy i wyzwania
I Escher
Marketing i Rynek, 394, 2014
32014
Rekrutacja uczestników wywiadów grupowych
I Escher
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXX, 195-204, 2000
32000
Inter-organizational collaboration on projects supporting sustainable development goals: the company perspective
I Escher, P Brzustewicz
Sustainability 12 (12), 4969, 2020
22020
Kulturowe uwarunkowania budowania relacji B2B
A Glińska-Neweś, J Petrykowska, I Escher, P Brzustewicz
Marketing i Rynek, 116-121, 2017
22017
ICT jako narzędzie budowania i utrzymywania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie polski
P Brzustewicz, I Escher, J Petrykowska
Organizacja i Kierowanie, 167-182, 2017
22017
Young Polish consumers on the organic food market
I ESCHER, J PETRYKOWSKA
„Economic and Environmental Studies” 15 (2), 167-187, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20