Obserwuj
Katarzyna Szalonka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków
K Szalonka
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
202011
The impact of environmental concern on intention to reduce consumption of single-use bottled water
B Borusiak, A Szymkowiak, B Pierański, K Szalonka
Energies 14 (7), 1985, 2021
192021
A strategy for planned product aging in view of sustainable development challenges
M Niklewicz-Pijaczyńska, E Stańczyk, A Gardocka-Jałowiec, ...
Energies 14 (22), 7793, 2021
112021
Food choices and their impact on health and environment
K Szalonka, E Stańczyk, A Gardocka-Jałowiec, P Waniowski, A Niemczyk, ...
Energies 14 (17), 5460, 2021
82021
Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym
A Krajewska–Smardz, I Gruszka, K Szalonka
Ekonomiczne Problemy Turystyki 33, 31-42, 2016
82016
Percepcja zdrowej żywności a zachowania konsumentów
L Witek, K Szalonka
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2017
72017
The impact of personality and competence of leaders on business success
E Stańczyk, P Stańczyk, K Szalonka
European Research Studies Journal 23 (2), 2020
62020
Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej
K Szalonka, L Witek
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 128-140, 2016
62016
Wpływ zachowań nabywców na rozwój nowych kanałów dystrybucji „zdrowej” żywności, W: M. Sławińska (red.)
L Witek, K Szalonka
Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, 283-294, 2016
62016
Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce iw Niemczech
K Szalonka, G Ullrich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego, 141-152, 2013
62013
ROLA APTEK A ŚWIADOMOŚĆ I RACJONALNOŚĆ KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ.
K Szalonka, M Cisowska, P Koziara
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2011
62011
Marketing w aptece
K Szalonka
Wydawn. Continuo, 2005
62005
Marketing na rynku farmaceutycznym
K Szalonka
Wydawn. Continuo, 2002
62002
Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań
A Gardocka-Jałowiec, P Stańczyk, K Szalonka
Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia. Wrocław: E-Wydawnic two …, 2020
52020
Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji
T Piecuch, E Szczygieł, B Piecuch, K Chudy-Laskowska, M Chrzanowski, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019
52019
Zachowania zdrowotne w stylach życia-ujęcie modelowe w kontekście zrównoważonego rozwoju
G Światowy, K Szalonka
Marketing i Rynek, 539-549, 2018
52018
Rola marketingu w procesie wdrażania innowacyjnych produktów farmaceutycznych w Polsce
K Szalonka, A Krajewska-Smardz
Logistyka, 1077--1082, CD2, 2015
52015
Pożądane zachowania zdrowotne polskich gospodarstw domowych
K Szalonka
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 199-208, 2014
52014
Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach
K Szalonka
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 25, 299-310, 2010
52010
Prozdrowotny styl życia polskich studentów
M Pochwała
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 27, 49-59, 2019
42019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20