Obserwuj
Elżbieta Mączyńska
Elżbieta Mączyńska
SGH
Zweryfikowany adres z pte.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw
E Mączyńska, M Zawadzki
Ekonomista 2, 205-235, 2006
2432006
Ocena kondycji przedsiębiorstwa: Uproszczone metody
E Mączyńska
Życie gospodarcze, 42-45, 1994
1471994
Dobrobyt dla wszystkich
L Erhard, W Langer, E Mączyńska-Ziemacka
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
682012
Ile jest warta nieruchomość
E Mączyńska-Ziemacka, M Prystupa, K Rygiel
Poltext, 2004
602004
Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce
E Mączyńska
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003
592003
Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu
E Mączyńska
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 43-70, 2011
572011
Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu
E Mączyńska
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 43-70, 2011
572011
Czy Chiny zbawią świat?
GW Kołodko, E Mączyńska
Prószyński i S-ka, 2018
562018
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące
E Mączyńska
Ekonomista, 87-107, 1999
511999
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące
E Mączyńska
Ekonomista, 87-107, 1999
511999
Ekonomia a przełom cywilizacyjny
E Mączyńska
Studia ekonomiczne, 137-156, 2009
482009
Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw-podstawowe problemy i obszary badawcze
E Mączyńska
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2013
472013
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej: pod red. nauk. Elżbiety Mączyńskiej
E Mączyńska
Wydawn. Dig, 2001
472001
Systemy wczesnego ostrzegania: Biznes a ryzyko
E Mączyńska
Nowe Życie Gospodarcze, 4-9, 2004
462004
Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw
E Mączyńska
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 107-118, 2004
392004
Wycena przedsiębiorstw
E Mączyńska
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2005
382005
Meandry upadłości przedsiębiorstw
E Mączyńska
Klęska czy druga szansa, 2009
362009
Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce
E Mączyńska-Ziemacka
Szkoła Główna Handlowa, 2005
362005
Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa
E Mączyńska, S Morawska
Organization and Management 168 (3), 169-170, 2015
342015
Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej
E Mączyńska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 639 (37), 1-15, 2011
342011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20