Krzysztof Puchalski
Krzysztof Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Zweryfikowany adres z imp.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego / Red. Gniazdowski A.
A Gniazdowski, J Kopias, E Korzeniowska, J Nosko, L Piwowarska-Pościk, ...
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, 1990
681990
Zdrowie w świadomości społecznej
K Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera. Krajowe Centrum …, 1997
311997
Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej
K Puchalski
Studia Edukacyjne 23, 119-140, 2012
232012
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej
E Korzeniowska, K Puchalski
Rīga Stradiņš University, 2010
212010
Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. Uwagi wokół pojęcia.
K Puchalski
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki …, 1990
20*1990
Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r.–diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 68 (2), 229-246, 2017
182017
Kryteria zdrowia w świadomości potocznej
K Puchalski
Prom. Zdr. Nauki Społ. Med. 1, s. 53-69, 1994
181994
Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna
K Puchalski, E Korzeniowska, L Piwowarska-Pościk
Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 1999
151999
Edukacja zdrowotna pracowników–wyzwania związane z poziomem wykształcenia
E Korzeniowska, K Puchalski
Med. Pr 63 (1), 55-71, 2012
142012
ZAANGAŻOWANIE ZAKŁADÓW PRACY W POLSCE W PROMOCJĘ ZDROWIA PERSONELU. KIERUNKI ROZWOJU W LATACH 1998–2001 (Involvement of polish enterprises in workplace health promotion. Trends …
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 53 (5), 355-360, 2002
142002
Health promotion – the rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 6, 743–754, 2013
13*2013
Struktura, strategie i metodologia programu promocji zdrowia psychicznego nauczycieli.
K Puchalski, E Korzeniowska
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem …, 2010
132010
PRÓBA OCENY JAKOŚCI WDROŻEŃ PROMOCJI ZDROWIA W ZAKŁADACH PRACY NA TLE JEJ UWARUNKOWAŃ (An attempt to evaluate the quality of workplace health promotion against its requirements.)
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 54 (1), 1-7, 2003
13*2003
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU PALENIA TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY W POLSCE
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 52 (6), 459-464, 2001
132001
Dlaczego nie dbamy o zdrowie. Rola potocznych racjonalizacji w wyjaśnianiu aktywności prozdrowotnej.
K Puchalski, E Korzeniowska
Zdrowie choroba społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. Red. Piątkowski …, 2004
10*2004
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce.
J Pyżalski, K Puchalski, E Korzeniowska
romocja zdrowia psychicznego - badania i działania w Polsce. Red. Okulicz …, 2008
92008
Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych (Attitudes of occupational medicine nurses towards workers' health promotion.)
K Puchalski, E Korzeniowska, E Iwanowicz
Med. Pr 58 (6), 485-499, 2007
92007
Opinions of Polish occupational medicine physicians on workplace health promotion
K Puchalski, E Korzeniowska, J Pyżalski, P Wojtaszczyk
Nofer Institute of Occupational Medicine, 2005
92005
Chronic obstructive pulmonary disease in the awareness of Polish society. Report from the public opinion survey by the Polish Respiratory Society and TNS Polska
P Śliwiński, K Puchalski
Advances in Respiratory Medicine 83 (1), 1-13, 2015
82015
ACTIONS REDUCING TOBACCO SMOKING AT THE WORKPLACE–DO LARGER AND RICHER COMPANIES SOLVE THE PROBLEM BETTER?
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna pracy 63 (3), 257-270, 2012
82012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20