Obserwuj
Krzysztof Puchalski
Krzysztof Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Zweryfikowany adres z imp.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego / Red. Gniazdowski A.
A Gniazdowski, J Kopias, E Korzeniowska, J Nosko, L Piwowarska-Pościk, ...
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, 1990
711990
Zdrowie w świadomości społecznej
K Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera. Krajowe Centrum …, 1997
321997
Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej
K Puchalski
Studia Edukacyjne 23, 119-140, 2012
252012
Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. Uwagi wokół pojęcia.
K Puchalski
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki …, 1990
25*1990
Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r.-diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 68 (2), 2017
242017
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej
E Korzeniowska, K Puchalski
Rīga Stradiņš University, 2010
222010
Kryteria zdrowia w świadomości potocznej
K Puchalski
Prom. Zdr. Nauki Społ. Med. 1, s. 53-69, 1994
211994
Health promotion – the rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 6, 743–754, 2013
172013
Edukacja zdrowotna pracowników–wyzwania związane z poziomem wykształcenia
E Korzeniowska, K Puchalski
Medycyna Pracy 63 (1), 55-71, 2012
162012
Struktura, strategie i metodologia programu promocji zdrowia psychicznego nauczycieli.
K Puchalski, E Korzeniowska
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem …, 2010
162010
ZAANGAŻOWANIE ZAKŁADÓW PRACY W POLSCE W PROMOCJĘ ZDROWIA PERSONELU. KIERUNKI ROZWOJU W LATACH 1998–2001 (Involvement of polish enterprises in workplace health promotion. Trends …
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 53 (5), 355-360, 2002
162002
Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna
K Puchalski, E Korzeniowska, L Piwowarska-Pościk
Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 1999
151999
PRÓBA OCENY JAKOŚCI WDROŻEŃ PROMOCJI ZDROWIA W ZAKŁADACH PRACY NA TLE JEJ UWARUNKOWAŃ (An attempt to evaluate the quality of workplace health promotion against its requirements.)
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 54 (1), 1-7, 2003
14*2003
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU PALENIA TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY W POLSCE
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 52 (6), 459-464, 2001
142001
Promocja zdrowia w miejscu pracy w politykach zdrowia publicznego w Polsce
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 59 (1), 55-64, 2008
11*2008
Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych (Attitudes of occupational medicine nurses towards workers' health promotion.)
K Puchalski, E Korzeniowska, E Iwanowicz
Med. Pr 58 (6), 485-499, 2007
112007
ACTIONS REDUCING TOBACCO SMOKING AT THE WORKPLACE–DO LARGER AND RICHER COMPANIES SOLVE THE PROBLEM BETTER?
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna pracy 63 (3), 257-270, 2012
102012
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce.
J Pyżalski, K Puchalski, E Korzeniowska
romocja zdrowia psychicznego - badania i działania w Polsce. Red. Okulicz …, 2008
102008
Uwarunkowania aktywności zdrowotnej w kontekście promocji zdrowia - szkic socjologicznego modelu. (Health behaviours conditions in the context of health promotion - an attempt …
K Puchalski
Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Red. Heszen I …, 2008
10*2008
Chronic obstructive pulmonary disease in the awareness of Polish society. Report from the public opinion survey by the Polish Respiratory Society and TNS Polska
P Śliwiński, K Puchalski
Advances in Respiratory Medicine 83 (1), 1-13, 2015
92015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20