Obserwuj
Krzysztof Puchalski
Krzysztof Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Zweryfikowany adres z imp.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zdrowie w świadomości społecznej
K Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera. Krajowe Centrum …, 1997
401997
Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. Uwagi wokół pojęcia.
K Puchalski
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki …, 1990
27*1990
Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej
K Puchalski
Studia Edukacyjne 23, 119-140, 2012
262012
Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r.-diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 68 (2), 2017
242017
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego / Red. Gniazdowski A.
A Gniazdowski, J Kopias, E Korzeniowska, J Nosko, L Piwowarska-Pościk, ...
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, 1990
231990
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej
E Korzeniowska, K Puchalski
Rīga Stradiņš University, 2010
222010
Kryteria zdrowia w świadomości potocznej
K Puchalski
Prom. Zdr. Nauki Społ. Med. 1, s. 53-69, 1994
211994
Struktura, strategie i metodologia programu promocji zdrowia psychicznego nauczycieli.
K Puchalski, E Korzeniowska
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem …, 2010
182010
Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna
K Puchalski, E Korzeniowska, L Piwowarska-Pościk
Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 1999
181999
EDUKACJA ZDROWOTNA PRACOWNIKÓW--WYZWANIA ZWIĄZANE Z POZIOMEM WYKSZTAŁCENIA.
E Korzeniowska, K Puchalski
Medycyna Pracy 63 (1), 2012
172012
ZAANGAŻOWANIE ZAKŁADÓW PRACY W POLSCE W PROMOCJĘ ZDROWIA PERSONELU. KIERUNKI ROZWOJU W LATACH 1998–2001 (Involvement of polish enterprises in workplace health promotion. Trends …
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 53 (5), 355-360, 2002
172002
Health promotion – the rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 6, 743–754, 2013
162013
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU PALENIA TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY W POLSCE
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 52 (6), 459-464, 2001
152001
Chronic obstructive pulmonary disease in the awareness of Polish society. Report from the public opinion survey by the Polish Respiratory Society and TNS Polska
P Śliwiński, K Puchalski
Advances in Respiratory Medicine 83 (1), 1-13, 2015
142015
Dlaczego nie dbamy o zdrowie. Rola potocznych racjonalizacji w wyjaśnianiu aktywności prozdrowotnej.
K Puchalski, E Korzeniowska
Zdrowie choroba społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. Red. Piątkowski …, 2004
14*2004
PRÓBA OCENY JAKOŚCI WDROŻEŃ PROMOCJI ZDROWIA W ZAKŁADACH PRACY NA TLE JEJ UWARUNKOWAŃ (An attempt to evaluate the quality of workplace health promotion against its requirements.)
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 54 (1), 1-7, 2003
14*2003
ACTIONS REDUCING TOBACCO SMOKING AT THE WORKPLACE–DO LARGER AND RICHER COMPANIES SOLVE THE PROBLEM BETTER?
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna pracy 63 (3), 257-270, 2012
112012
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce.
J Pyżalski, K Puchalski, E Korzeniowska
romocja zdrowia psychicznego - badania i działania w Polsce. Red. Okulicz …, 2008
112008
Uwarunkowania aktywności zdrowotnej w kontekście promocji zdrowia - szkic socjologicznego modelu. (Health behaviours conditions in the context of health promotion - an attempt …
K Puchalski
Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Red. Heszen I …, 2008
11*2008
Promocja zdrowia w miejscu pracy w politykach zdrowia publicznego w Polsce
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 59 (1), 55-64, 2008
11*2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20