Michał Skalski
Michał Skalski
starszy wykładowca, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Verified email at wum.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Night noise guidelines for Europe
C Hurtley
WHO Regional Office Europe, 2009
4262009
Magnesium in depression
A Serefko, A Szopa, P Wlaź, G Nowak, M Radziwoń-Zaleska, M Skalski, ...
Pharmacological Reports 65 (3), 547-554, 2013
1372013
Assessment of diazepam loading dose therapy of delirium tremens
D Wasilewski, H Matsumoto, EWA Kur, A DZIKLIŃSKA, E WOŹNY, ...
Alcohol and Alcoholism 31 (3), 273-278, 1996
541996
Analysis of complexity of EEG during sleep.
W Szelenberger, J Wackermann, M Skalski, S Niemcewicz, J Drojewski
Acta Neurobiologiae Experimentalis 56 (1), 165-169, 1996
461996
Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce
W Szelenberger, M Skalski
Doniesienie wstępne. W: Nowicki Z., Szelenberger W.(Red.), Zaburzenia snu …, 1999
331999
Serum cortisol concentration in patients with major depression after treatment with clomipramine
J Piwowarska, M Wrzosek, M Radziwoń-Zaleska, ...
Pharmacological reports 61 (4), 604-611, 2009
262009
Orthotopic liver transplantation for cholestatic diseases.
W Patkowski, M Skalski, K Zieniewicz, P Nyckowski, P Smoter, ...
Hepato-gastroenterology 57 (99-100), 605-610, 2010
252010
Prevalence and consequences of insomnia in pediatric population.
M Kaczor, M Skalski
Psychiatria polska 50 (3), 555-569, 2016
182016
Treatment guidelines for circadian rhythm sleep-wake disorders of the Polish Sleep Research Society and the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric …
A Wichniak, KS Jankowski, M Skalski, K Skwarło-Sońta, JB Zawilska, ...
Psychiatr Pol 51 (5), 793-814, 2017
172017
Effects of magnesium supplementation on unipolar depression: a placebo-controlled study and review of the importance of dosing and magnesium status in the therapeutic response
B Ryszewska-Pokraśniewicz, A Mach, M Skalski, P Januszko, ...
Nutrients 10 (8), 1014, 2018
162018
Interhemispheric differences of sleep EEG complexity.
W Szelenberger, J Wackermann, M Skalski, J Drojewski, S Niemcewicz
Acta neurobiologiae experimentalis 56 (4), 955-959, 1996
161996
Psychophysiological correlates of primary insomnia
S Niemcewicz, W Szelenberger, M Skalski, W Androsiuk, T Piotrowski, ...
Psychiatria polska 35 (4), 583-591, 2001
152001
Zaburzenia snu w codziennej praktyce
M Skalski
Medical Tribune Polska, 2018
142018
Treatment of behavioral sleep problems in children and adolescents-literature review.
M Kaczor, M Skalski
Psychiatria polska 50 (3), 571-584, 2016
132016
Zaburzenia snu
W Szelenberger, M Skalski
W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórko J.(red.). Psychiatria …, 2002
132002
Insomnia, postpartum depression and estradiol in women after delivery
E Drozdowicz-Jastrzębska, M Skalski, P Gdańska, A Mach, P Januszko, ...
Metabolic brain disease 32 (6), 1913-1918, 2017
112017
Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa …
A Wichniak, KS Jankowski, M Skalski, K Skwarło-Sońta, JB Zawilska, ...
Psychiatria Polska 51 (5), 2017
102017
Epidemiology of sleeping disturbances in Poland–preliminary report
W Szelenberger, M Skalskim
Sleep Disturbances, and Therapy. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 57-63, 1999
101999
Electrophysiological mapping of sympathetic nuclei in the L 2 and L 3 segments of the spinal cord
M Skalski, P Szulczyk, M Wilk
Pflügers Archiv 394 (2), 156-160, 1982
91982
The Diagnosis and Treatment of Insomnia
Skalski
Can't Sleep? Issues of Being an Insomniac 1, 65-80, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20