Jacek Szmańda
Jacek Szmańda
Associate Professor of Geography, Pedagogical University of Krakow
Verified email at up.krakow.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes
PJ Gierszewski, M Habel, J Szmańda, M Luc
Science of the Total Environment 710, 136202, 2020
342020
Chronology of the Vistulian (Weichselian) glacial events in the lower Vistula region, middle-north Poland
W Wysota, KR Lankauf, J Szmańda, A Chruscinska, HL Oczkowski, ...
Geochronometria 21, 137-142, 2002
332002
Gamma spectrometry in thermoluminescence dating
HL Oczkowski, KR Przegiętka, KR Lankauf, JB Szmańda
Geochronometria 18 (1), 57-62, 2000
242000
A suburban inter-dike river reach of a large river: Modern morphological and sedimentary changes (the Bratislava reach of the Danube River, Slovakia)
M Lehotskę, J Novotnę, JB Szmańda, A Grešková
Geomorphology 117 (3-4), 298-308, 2010
182010
Zapis warunków depozycji w uziarnieniu aluwiów pozakorytowych
JB Szmańda
Landform Analysis 18, 3-97, 2011
152011
Sedymentologia interstadialnej serii rzecznej (Rzęczkowo) zlodowacenia wisły (vistulian) odsłoniętej w SW krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej
W Wysota, KR Lankuaf, P Molewski, J Szmańda
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia 28, 39-63, 1996
151996
Geomorphic/Sedimentary responses of rivers to floods: Case studies from Slovakia
M Lehotskę, M Frandofer, J Novotnę, M Rusnák, JB Szmańda
Geomorphological impacts of extreme weather, 37-52, 2013
142013
Porównanie interpretacji warunków transportu osadów na diagramie C/M i analizy krzywych kumulacyjnych aluwiów pozakorytowych Wisły w Toruniu
JB Szmańda
Giriat, D.(red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych–formy …, 2007
142007
Distribution of the bottom deposits and accumulation dynamics in the Wloclawek Reservoir (central Poland)
P Gierszewski, JB Szmanda, M Luc
WSEAS Trans. Environ. Develop 5, 543, 2006
142006
Age of the Vistula river overbank deposits in Toruń
JB Szmańda, HL Oczkowski, KR Przegiętka
Geochronometria 23, 35-38, 2004
142004
Litodynamiczna interpretacja środowiska fluwialnego na podstawie wskaźników uziarnienia: przegląd wybranych metod
JB Szmańda
Landform Analysis 12, 109-125, 2010
132010
Grain-size distribution and structural characteristics of varved sediments from Lake Żabińskie (Northeastern Poland)
M Żarczyński, J Szmańda, W Tylmann
Quaternary 2 (1), 8, 2019
122019
Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły
J Kordowski, W Gamrat, P Gierszewski, K Kubiak-Wójcicka, JB Szmańda, ...
Landform Analysis 25, 2013
112013
Rytmika powodziowa w aluwiach pozakorytowych Wisły, Drwęcy i Tążyny
JB Szmańda
Dokumentacja Geograficzna 32, 266-270, 2006
112006
Próba rekonstrukcji zmian rzeźby Góry św. Wawrzyńca i fazy jej rozwoju
JB Szmańda, KR Lankauf, M Luc
Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
112004
Chronostratigraphy of the vistulian deposits in the southern part of the Lower Vistula region (north Poland) in the light of TL dating
W Wysota, A Chruścińska, KR Lankauf, KR Przegiętka, HL Oczkowski, ...
Geologos 5, 123-134, 2000
112000
Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego" Włocławek" na podstawie analizy zdjęć lotniczych
PJ Gierszewski, JB Szmańda, M Luc
Przegląd Geograficzny 87 (3), 2015
102015
Współczesny morfosystem strefy młodoglacjalnej
A Kostrzewski, Z Zwoliński, L Andrzejewski, W Florek, M Mazurek, ...
Landform Analysis 7, 7--11, 2008
102008
Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego
A Kostrzewski, Z Zwoliński, L Andrzejewski, W Florek, M Mazurek, ...
Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 271-325, 2008
102008
Main determinants of the grain size distribution of overbank deposits in Poland–an overview of literature on models of sedimentation
J Szmańda
Geological Quarterly 62 (4), 873-880, doi: 10.7306/gq. 1444, 2018
92018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20