Obserwuj
Надія Азьмук, Nadiya Azmuk, (ORCID  ID 0000-0002-6650-328X)
Надія Азьмук, Nadiya Azmuk, (ORCID ID 0000-0002-6650-328X)
Cherkasy State Business College, Черкаський державний бізнес-коледж; ІЕП НАН України
Zweryfikowany adres z csbc.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность
ЕА Гришнова, НА Азьмук
Демографія та соціальна економіка, 85-96, 2014
80*2014
Essence, Features and Functions of the Labour Digital Market
N Azmuk
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kiev. Economics., 38-43, 2015
49*2015
Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації. Монографія
НА Азьмук
Видавництво "Знання", 2019
45*2019
Artificial intelligence on the labor process in the digital economy: new challenges and opportunities
N Azmuk
Economic Herald of the Donbass 3 (57), 137-145, 2019
26*2019
Людський капітал України в умовах війни: втрати та здобутки
Ю Залознова, Н Азьмук
Економіка та суспільство, 2022
25*2022
Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки
НА Азьмук
Проблеми економіки, 52-58, 2020
22*2020
Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження
НА Азьмук
Економіка розвитку, С.12-19, 2016
22*2016
Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні
НА Азьмук
автореферат кандидатскої дисертації, 2003
222003
Digital employment: Ukraine’s ranking in the global division of digital labour
Н Азьмук, О Грішнова, О Куклін
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (43), 380-391, 2022
192022
Сучасні виклики ринку праці при переході до цифрової економіки
НА Азьмук
Modern Economics, 6-13, 2020
19*2020
Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой
НА Азьмук
Проблеми економіки, 7-12, 2014
182014
Трансформація ринку праці в умовах війни: виклики та стратегії відтворення робочої сили
Н Азьмук
Вісник економічної науки України, С. 171-179, 2022
16*2022
FLEXIBLE TECHNOLOGIES OF UNIVERSITY MANAGEMENT AS A TOOL TO INCREASE THEIR COMPETITIVENESS
О Grishnova, N Azmuk, O Kuklin
BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 169-177, 2019
162019
The interaction of labour markets and higher education in the context of digital technology
N Azmuk
Economic annals-XXI 7 (1), 98-101, 2015
15*2015
Human capital recovery in Ukraine in the post-war period using the advantages of digitalization
O NOVIKOVA, Y ZALOZNOVA, N AZMUK
Journal of European Economy 21 (4), 399-419, 2023
11*2023
Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв’язок
НА Азьмук
Проблемы экономики, 376-383, 2017
112017
Трансформація процесу праці в інформаційній економіці
НА Азьмук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, с.217-223, 2014
102014
Інформаційна регіональна система як фактор активізації розвитку малого підприємництва
НА Азьмук
Культура народів Причорномор’я, С.7-9, 2009
10*2009
Система державної підтримки малого підприємництва
НА Азьмук
Вісник КНЛУ, С. 145-148., 2002
10*2002
Становлення нової якості трудового життя в Україні в умовах цифровізації економіки: концептуалізація дослідження
ОФ Новікова, ОВ Панькова, НА Азьмук, ОЮ Касперович
Вестник экономической науки Украины, 204-212, 2021
8*2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20