Krystyna Buchta
Krystyna Buchta
AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rozwój publicznych uczelni wychowania fizycznego w Polsce
Z Jaworski, K Buchta
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
162007
Undergraduate studies in physical education in students’ opinion
K Buchta, T Lisicki
Polish Journal of Sport & Tourism 18 (2), 146-152, 2011
142011
Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia
K Buchta, M Jakubiak
Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 9 (2), 2014
122014
Determinants of entrepreneurial attitudes in relation to students of economics and non-economics
M Jakubiak, K Buchta
Studia i Materiały, 17-30, 2016
112016
ASSESSMENT OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND EDUCATIONAL PLANS BY TOURISM AND RECREATION GRADUATES.
K Buchta, M Skiert
Polish Journal of Sport & Tourism 15, 2008
112008
Wzorce aktywności turystycznej studentów turystyki i rekreacji w uczelni wychowania fizycznego
K Buchta, M Skiert
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 699, 23-32, 2012
92012
The course and didactic results of Master's studies in Physical Education
K Buchta
Polish Journal of Sport and Tourism 18 (1), 69-74, 2011
72011
QUALITY OF EDUCATION FROM THE PROSPECTIVE OF A STUDENT OF UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION.
K Buchta
Polish Journal of Sport & Tourism 16 (1), 2009
72009
The competences of physical education students. Unified versus two-tier University studies
K Buchta
Polish Journal of Sport and Tourism 19 (2), 151-154, 2012
62012
EXPECTATIONS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS TOWARDS THE COURSE OF EDUCATION.
K Buchta, M Skiert
Polish Journal of Sport & Tourism 16 (4), 2009
62009
Przedsiębiorczość jako element przygotowania zawodowego studentów turystyki i rekreacji
K Buchta, M Skiert, J Sikora
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2012
52012
Graduate of the university of physical education in the labor market–start to professional career. Graduate in the labor market.„
K Buchta
Polish Journal of Sport and Tourism 17, 46-47, 2010
52010
Badanie i ocena jakoĹ› ci ksztaĹ ‚cenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego
K Buchta
Akademia Wychowania Fizycznego JĂłzefa PiĹ ‚sudskiego. WydziaĹ ‚Wychowania …, 2013
42013
UNIVERSITY'S SOCIAL RESPONSIBILITY-LABOR MARKET PERSPECTIVE.
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Folia Oeconomica Stetinensia 18 (2), 2018
32018
University social responsibility–theory vs. practice
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 22-33, 2018
32018
Jakość kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w świetle oczekiwań rynku turystycznego
M Skiert, K Buchta
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 353, 145-154, 2014
32014
Student kierunku turystyka i rekreacja jako konsument usługi edukacyjnej w uczelni wychowania fizycznego
M Skiert, K Buchta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 825, Problemy Zarządzania …, 2014
32014
Aktywność społeczno-zawodowa studentów kierunków pedagogicznych
M Jakubiak, K Buchta
Miscellanea Oeconomicae 14 (1), 67-75, 2010
32010
The analysis of students’ expectations as a marketing challenge of a modern university
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Przedsiskobiorczo i Zarzdzanie 20 (6), 41-51, 2019
22019
Management of an Innovative Project Based on the Example of Spirolife
M Jakubiak, K Buchta
Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent …, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20