Follow
Jan M. Kelner
Jan M. Kelner
Military University of Technology - Faculty of Electronics - Institute of Communications Systems
Verified email at wat.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Antenna pattern in three-dimensional modelling of the arrival angle in simulation studies of wireless channels
C Ziółkowski, JM Kelner
IET Microwaves, Antennas & Propagation 11 (6), 898–906, 2017
512017
Statistical evaluation of the azimuth and elevation angles seen at the output of the receiving antenna
C Ziółkowski, JM Kelner
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 66 (4), 2165–2169, 2018
452018
Geometry-based statistical model for the temporal, spectral, and spatial characteristics of the land mobile channel
C Ziółkowski, JM Kelner
Wireless Personal Communications 83 (1), 631–652, 2015
402015
Estimation of the reception angle distribution based on the power delay spectrum or profile
C Ziółkowski, JM Kelner
International Journal of Antennas and Propagation 2015, 936406, 2015
372015
Lokalizacja źródeł fal radiowych na podstawie sygnałów odbieranych przez ruchomy odbiornik pomiarowy
C Ziółkowski, J Rafa, JM Kelner
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej – Nowe Technologie w Telekomunikacji …, 2006
302006
Adaptive channels’ selection for hierarchical cluster based cognitive radio networks
P Skokowski, K Malon, JM Kelner, J Dołowski, J Łopatka, P Gajewski
2014 8th International Conference on Signal Processing and Communication …, 2014
282014
Inter-beam co-channel downlink and uplink interference for 5G New Radio in mm-wave bands
K Bechta, JM Kelner, C Ziółkowski, L Nowosielski
Sensors 21 (3), 793, 2021
272021
Modeling the distribution of the arrival angle based on transmitter antenna pattern
C Ziółkowski, JM Kelner, L Nowosielski, M Wnuk
2017 11th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Paris …, 2017
222017
Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK (The use of SDF technology to BPSK and QPSK emission sources’ location)
JM Kelner, C Ziółkowski
Przegląd Elektrotechniczny 91 (3), 61–65, 2015
22*2015
Using SDF method for simultaneous location of multiple radio transmitters
P Gajewski, C Ziółkowski, JM Kelner
2012 19th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless …, 2012
222012
Analiza dopplerowskiej metody lokalizacji źródeł emisji fal radiowych, rozprawa doktorska (Analysis of the Doppler location method of the radio waves emission sources, Ph.D …
JM Kelner
Wojskowa Akademia Techniczna, 2010
22*2010
The empirical verification of the location method based on the Doppler effect
JM Kelner, C Ziółkowski, L Kachel
2008 17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless …, 2008
222008
A wireless covert channel based on dirty constellation with phase drift
K Grzesiak, Z Piotrowski, JM Kelner
Electronics 10 (6), 647, 2021
212021
Reserve navigation system for ships based on coastal radio beacons
JM Kelner, C Ziółkowski, L Nowosielski, M Wnuk
2016 IEEE/ION Position Location and Navigation Symposium (PLANS), Savannah …, 2016
202016
Modeling of downlink interference in massive MIMO 5G macro-cell
K Bechta, C Ziółkowski, JM Kelner, L Nowosielski
Sensors 21 (2), 597, 2021
192021
Cognitive manager for hierarchical cluster networks based on multi-stage machine method
K Malon, P Skokowski, P Marszałek, JM Kelner, J Łopatka
2014 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), Baltimore, MD, USA, 6 …, 2014
182014
Sposób namiaru i lokalizacji źródeł przestrzennych fal radiowych z wykorzystaniem efektu Dopplera (Method of bearing and location of the space radio wave sources using Doppler …
C Ziółkowski, J Rafa, JM Kelner
PL Patent App. P 381,154, 2006
18*2006
Localization of emission source in urban environment based on the Doppler effect
JM Kelner, C Ziółkowski, L Nowosielski, M Wnuk
2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC–Spring), Nanjing, China …, 2016
172016
Multi-elliptical geometry of scatterers in modeling propagation effects at receiver
JM Kelner, C Ziółkowski
Antennas and wave propagation, 115–141, 2018
162018
Modeling power angle spectrum and antenna pattern directions in multipath propagation environment
JM Kelner, C Ziółkowski
2018 12th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), London …, 2018
162018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20