Obserwuj
Rafał Rudniewski
Rafał Rudniewski
Institute of Physics PAS
Zweryfikowany adres z ifpan.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ultra low density of CdTe quantum dots grown by MBE
J Kobak, JG Rousset, R Rudniewski, E Janik, T Slupinski, P Kossacki, ...
Journal of crystal growth 378, 274-277, 2013
172013
MBE grown microcavities based on selenium and tellurium compounds
JG Rousset, J Kobak, E Janik, T Jakubczyk, R Rudniewski, P Piotrowski, ...
Journal of crystal growth 401, 499-503, 2014
162014
Triple threshold lasing from a photonic trap in a Te/Se-based optical microcavity
K Sawicki, JG Rousset, R Rudniewski, W Pacuski, M Ściesiek, ...
Communications Physics 2 (1), 1-8, 2019
72019
Coexistence of optically active radial and axial CdTe insertions in single ZnTe nanowire
P Wojnar, J Płachta, W Zaleszczyk, S Kret, AM Sanchez, R Rudniewski, ...
Nanoscale 8 (10), 5720-5727, 2016
62016
Type I CdSe and CdMgSe quantum wells
R Rudniewski, JG Rousset, E Janik, P Kossacki, A Golnik, M Nawrocki, ...
Acta Phys. Pol. A 126, 1167, 2014
52014
Polarization of magnetoplasmons in grating metamaterials based on CdTe/CdMgTe quantum wells
D Yavorskiy, M Szoła, K Karpierz, R Rudniewski, R Bożek, G Karczewski, ...
Materials 13 (8), 1811, 2020
12020
Grating Metamaterials Based on CdTe/CdMgTe Quantum Wells as Terahertz Detectors for High Magnetic Field Applications
D Yavorskiy, M Szoła, K Karpierz, R Bożek, R Rudniewski, G Karczewski, ...
Applied Sciences 10 (8), 2807, 2020
2020
Terahertz Detectors Based on Plasmonic Excitations in Double CdTe/CdMgTe Quantum Wells
D Yavorskiy, M Szoła, K Karpierz, I Własny, R Bożek, R Rudniewski, ...
2019 44th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz …, 2019
2019
Antireflective photonic structure with CdTe/(Cd, Zn, Mg) Te QDs containing single Mn ions
JG Rousset, R Rudniewski, A Janaszek, V Delmonte, T Jakubczyk, ...
Sidewall versus axial growth of CdTe insertions in ZnTe/ZnMgTe core-shell nanowires
W Zaleszczyk, J Płachta, R Rudniewski, S Sutuła, S Kret, T Wojtowicz, ...
Toward Spin Filter Based on Cd1-xMnxTe Quantum Wells
R Rudniewski, D Śnieżek, M Szot, M Wiater, J Wróbel, T Wojtowicz
IX PhD STUDENTS SYMPOSIUM, 16, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–11