Tomasz Lubera
Tomasz Lubera
Wydział Inzynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Zweryfikowany adres z pk.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Electrocatalytic activity of bisalkoxide molybdenum nitrosyl complexes in the reduction of chloroform
AJ Włodarczyk, PP Romańczyk, T Lubera, SS Kurek
Electrochemistry Communications 10 (12), 1856-1859, 2008
102008
Synthesis, characterisation and crystal structure of hydroxylamido-κ2N, O (iodo)[tris (3, 5-dimethylpyrazol-1-yl) borato] nitrosylmolybdenum (II)
AJ Włodarczyk, PP Romańczyk, T Lubera, W Nitek
Inorganica Chimica Acta 367 (1), 217-221, 2011
22011
Puzzling Aqueous Solubility of Guanine Obscured by the Formation of Nanoparticles
T Darvishzad, T Lubera, SS Kurek
The Journal of Physical Chemistry B 122 (30), 7497-7502, 2018
12018
Synteza i właściwości elektrochemiczne biskrezolanowych kompleksów nitrozylowych molibdenu
A Włodarczyk, P Romańczyk, T Lubera
Czasopismo Techniczne. Chemia 105 (1-Ch), 165-170, 2008
12008
Regeneracja odpadowych olejów spożywczych. Możliwości optymalizacji procesu przez zastosowanie technik membranowych
T Lubera, S Wójtowicz
2018
Wpływ warunków prowadzenia filtracji membranowej zużytego oleju syntetycznego na wydajność procesu i jakość odzyskiwanego oleju
T Lubera, A Włodarczyk
Przemysł Chemiczny 95 (10), 2075--2079, 2016
2016
Zjawisko anizotropii diamagnetycznej w metylowych pochodnych 1-fenylo-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1H-indeno [1, 2-b] pirydyno-2, 5-dionu
T Lubera, A Kolasa
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 2016
2016
Regeneracja przepracowanych olejów przemysłowych. Możliwości optymalizacji procesu przez zastosowanie technik membranowych
T Lubera, A Włodarczyk
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, 2015
2015
Regeneration of waste oils. Process optimization opportunities through the use of membrane techniques
T Lubera, A Włodarczyk
International Conference Waste Recycling XIX, 2015
2015
Synthesis, characterisation and crystal structure of hydroxylamidoj2N, O (iodo)[tris (3, 5-dimethylpyrazol-1-yl) borato] nitrosylmolybdenum (II)
A Włodarzyk, P Romańczyk, T Lubera, W Nitek
2011
Synteza i badanie właściwości nitrozylowych związków kompleksowych molibdenu
T Lubera
2011
Bis (3-methylphenolato-κO)(nitrosyl-κN)[tris (3, 5-dimethylpyrazol-1-yl-κN2) hydridoborato] molybdenum (II)
W Nitek, PP Romańczyk, T Lubera, AJ Włodarczyk
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 66 (10), m1239-m1240, 2010
2010
Synteza i właściwości spektroskopowe oraz elektrochemiczne hydrokso (izopropokso)-[tris (3, 5-dimetylopirazol-1-ilo) borano]-nitrozylmolibdenu (II)
P Romańczyk, T Lubera, A Włodarczyk
Czasopismo Techniczne. Chemia 107, 285-290, 2010
2010
Elektrochemiczne właściwości nitrozylowych kompleksów molibdenu zawierających ligandy propoksylanowe. Struktura krystaliczna [Mo (NO){HB (3, 5-Me [2] C [3] N [2] H)[3]} Cl (OPr …
A Włodarczyk, P Romańczyk, T Lubera, W Nitek
Czasopismo Techniczne. Chemia 105 (1-Ch), 155-164, 2008
2008
Studia nad cyklizacją metylowych pochodnych amidów i anilidów kwasu 2, 4 dibenzoilopentanodiowego
T Lubera
Uniwersytet Jagielloński, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–15