Miłosz Gnat
Title
Cited by
Cited by
Year
Spatial database modeling for indoor navigation systems
D Gotlib, M Gnat
Reports on Geodesy and Geoinformatics 95, 2013
132013
Towards social fuzzy geoparticipation stimulated by gamification and augmented reality
R Olszewski, M Gnat, H Trojanowska, A Turek, A Wieladek
2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and …, 2017
122017
The use of geoinformation technology, augmented reality and gamification in the urban modeling process
M Gnat, K Leszek, R Olszewski
International Conference on Computational Science and Its Applications, 484-496, 2016
102016
Smart city: informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem
B Bielawski, D Gotlib, M Karabin, R Olszewski, A Turek, M Muraszkiewicz, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
102016
The research on cartographical indoor presentation and indoor route modeling for navigation applications
D Gotlib, M Gnat, J Marciniak
2012 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation …, 2012
102012
Generalizacja NMT w opracowaniu metodologii reprezentacji rzeźby terenu
K Bakuła, R Olszewski, M Gnat, E Kietlińska, M Stankiewicz
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 25, 19--32, 2013
32013
Koncepcja i prototyp wielofunkcyjnego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie i użytkowanie nieruchomości Politechniki Warszawskiej
D Gotlib, M Gnat
Roczniki Geomatyki 16, 2018
12018
Artificial neural networks and fuzzy inference systems for line simplification with extended WEA metric
R Olszewski, M Gnat, A Fiedukowicz
Geodesy and Cartography 67 (2), 2018
12018
Generalizacja danych sytuacyjnych i wysokościowych zgromadzonych w referencyjnych bazach danych przestrzennych TBD i VMAP–koncepcja i studium realizacji
R Olszewski, A Kołodziej, M Gnat
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 2007
12007
A Simplified Method of Cartographic Visualisation of Buildings’ Interiors (2D+) for Navigation Applications
D Gotlib, M Wyszomirski, M Gnat
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (6), 407, 2020
2020
Koncepcja wielofunkcyjnego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie i użytkowanie nieruchomości Politechniki Warszawskiej
D Gotlib, M Gnat
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 16 (4 (83)), 299-318, 2018
2018
Wykorzystanie technologii geoinformacyjnych w procesie partycypacji społecznej i tworzeniu „inteligentnych miast”
A Turek, R Olszewski, A Kardaś, M Gnat, A Kołodziej
Chair of Spatial Management and Environmental Science, 2015
2015
Geoinformatyka–nowy kierunek kształcenia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
D Gotlib, R Olszewski, K Osińska-Skotak, J Chmiel, M Gnat
Department of Cartography, 2015
2015
Generalizacja NMT w opracowaniu metodologii reprezentacji rzezby terenu; Generalizacja NMT w opracowaniu metodologii reprezentacji rzezby terenu; DTM generalization in a …
K Bakuła, R Olszewski, Ł Bujak, M Gnat, E Kietlinska, M Stankiewicz
Archives of Photogrammetry 25, 19-32, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14