Follow
Боронос Володимир Миколайович
Боронос Володимир Миколайович
Сумський державний університет, кафедра фінансів і кредиту
Verified email at finance.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1702012
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ІО Галиця, СО Самаль, ...
Університетська книга, 2015
582015
Аналіз економічного змісту фінансового потенціалу регіону
В Боронос, І Карпенко
Схід, 2011
202011
Еколого-економічна ефективність утилізації відходів промислових підприємств
ВМ Боронос, ІВ Мамчук
Видавництво СумДУ, 2007
182007
Еколого-економічний аналіз структуризації показників виробництв
ВМ Боронос, ІВ Мамчук
Видавництво СумДУ, 2006
172006
Проблемы согласования эколого-экономических интересов в условиях рынка
ВН Боронос, ВВ Буряковский
Екологічна економіка та управління.− Суми: Видавничо-виробниче підприємство …, 1997
111997
Екологічна рента і проблема платності використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища
ВМ Боронос, МВ Костель
Издательство СумГУ, 2010
92010
Екологічний лізинг: сутність, структура, напрямки розвитку
ВМ Боронос, ЮМ Шкодкіна
Видавництво СумДУ, 2010
92010
Фінансова інклюзія як драйвер забезпечення фінансової безпеки України
ОО Захаркін, ВМ Боронос, ЛС Захаркіна, ОІ Тверезовська
Сумський державний університет, 2019
82019
Стейкхолдерський підхід до моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління
ТА Васильєва, ВМ Боронос, ОО Захаркін, ЮГ Білоус
Сумський державний університет, 2019
72019
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/за заг. ред. ВМ Бороноса
ВМ Боронос
Суми: Вид-во СумДУ, 2012
72012
Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств (на прикладі інвестиційного проектування)
ВМ Бороною
Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка …, 2001
72001
Экономические принципы формирования устойчивого развития во времени
ВН Боронос, АИ Каринцева, АВ Евдокимов
Издательство СумГУ, 1996
71996
Маркетинг у банку
ТА Васильєва, СМ Козьменко, ІО Школьник, СВ Лєонов, ОВ Козьменко, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
6*2014
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
Торговля и окружающая среда: принципы реализации
ЛГ Мельник, ВН Боронос, ОИ Мельник
ВИНИТИ, г. Москва, 1997
51997
Экономическая оценка последствий загрязнения атмосферы автомобильным транспортом
АВ Зайцев, ВН Боронос, ЛМ Балацька, ЛН Балацкая
Всесоюзный институт научно-технической информации. Москва., 1988
51988
Методы решения экологических проблем
ЛГ Мельник, ОА Лукаш, ВН Авдасёв, СС Беляева, ПИ Бида, ...
Сумский национальный аграрный университет, 2015
42015
Сутність і класифікація екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям
ГВ Кірейцева
ЖДТУ, 2012
42012
Вплив комплементарності розподілу ризиків на ефективність застосування публічно-приватного партнерства у сфері екологічних послуг
ВМ Боронос, НВ Котенко
Видавництво СумДУ, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20