Obserwuj
dr hab. prof. UR, Bogdan Wierzbinski
dr hab. prof. UR, Bogdan Wierzbinski
Zweryfikowany adres z ur.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The role of the ecological awareness and the influence on food preferences in shaping pro-ecological behavior of young consumers
B Wierzbiński, T Surmacz, W Kuźniar, L Witek
Agriculture 11 (4), 345, 2021
502021
The impact of ecological knowledge on young consumers’ attitudes and behaviours towards the food market
W Kuźniar, T Surmacz, B Wierzbiński
Sustainability 13 (4), 1984, 2021
412021
The importance of trust and reputation on Small and Medium Enterprises (SMEs) in their business activity
WB Potocki T.
EBES 2012 Antology, 64-75, 2013
82013
Marketing wewnętrzny a orientacja na klienta w procesie budowy przewagi rynkowej
B Wierzbiński
Marketing i Zarządzanie, 383-392, 2012
82012
Communication and information sharing in the process of creating market advantage among small and medium enterprises collaboration
B Wierzbinski
Hradec Economic Days 2014, 437-445, 2014
72014
Przedsiębiorczość pozarolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
B Wierzbinski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (4), 2000
62000
The Importance of Intra-firm Relationships in Green Supply Chain Management—A Conceptual Framework
T Surmacz, B Wierzbiński
SMART Supply Network, 131-146, 2019
42019
The importance of trust and reputation on Small and Medium Enterprises (SMEs) in their business activity
B Wierzbinski, T Potocki
EBES, 2013
42013
Knowledge management orientation as a driver of competitive performance: Evidence from Polish SMEs in the aviation industry
B Wierzbiński, P Zaborek, M Wosiek, T Surmacz
Entrepreneurial Business and Economics Review 11 (1), 93-112, 2023
32023
Zaufanie jako niematerialny zasób w procesie budowy relacji międzyorganizacyjnych w łańcuchach dostaw
T Surmacz, B Wierzbiński
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
32018
Understanding the reputation perception in the context of small to medium-sized enterprises (SMEs)–evidence from Poland
T Potocki, B Wierzbiński
Economics and Organization of Enterprise, NR 1 (768), 11–29, 2014
32014
Importance and directions of regional development in the context of competitiveness within Carpathian euro-region
BW M. Cierpiał-Wolan
Institutional Vector of Economic Development, Melitopol Institute of Public …, 2013
32013
Znaczenie systemów jakości w działalności MŚP i ich wpływu na możliwośćkonkurowania na rynku regionalnym i europejskim
PT Wierzbinski B.
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Determinanty rozwoju …, 2012
32012
Advantages of collaborative approach in customer service management
TS B. Wierzbiński
Research in logistics & production, pp. 115-126, 2012
32012
Zeszyt branżowy-przetwórstwo rolno-spożywcze
BW Red.)
Studia Europejskie 3 (1), 48, 2006
3*2006
Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw przygranicznych
B Wierzbiński
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i …, 2019
22019
The role of trust and culture in building mutual relations in business competitive market
G Śmigielska, B Wierzbiński
22019
Współudział mieszkańców w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej
W Kuźniar, W Szopiński, B Wierzbiński
Marketing i Rynek, 257-266, 2016
22016
The importance of quality management for SME companies in the process of building competitive advantage
B Wierzbinski
Food Product Quality and Packaging: Current State and Challenges, 2015
22015
Collaboration with customers and quality of customer service
TH T.Surmacz, B. Wierzbiński
Servqual as Instrument of Services Improvement and Resources Management, 28-37, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20