Obserwuj
Janusz Górny
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej
J Górny
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013
222013
Samorząd wojewódzki jako organizator kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
J Górny
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 19 (4), 72-81, 2016
172016
Rozwój infrastruktury tramwajowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
M Beister, J Górny, M Połom
TTS Technika Transportu Szynowego, 20-36, 2015
172015
Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przemiany publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu
J Górny
Rozwój regionalny i polityka regionalna, 143-160, 2014
52014
Zróżnicowanie poziomu dofinansowania przez samorządy wojewódzkie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
J Górny
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 22, 15-28, 2013
42013
Treści nauczania geografii a kształtowanie postaw młodzieży wobec masowych migracji
A Awramiuk-Godun, J Górny
Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego 6 …, 2016
32016
Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim
J Górny
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii 2, 17-32, 2014
32014
Regionalne zróżnicowanie metod organizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce
J Górny
Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych 2, 31-42, 2013
32013
Rola pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej na Zatoce Gdańskiej w rozwoju turystyki
M Połom, J Górny
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
22017
Rewitalizacja i adaptacja wybranych elementów infrastruktury kolejowej w Polsce
J Górny
Dziedzictwo kulturowe-ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój, red. W …, 2008
12008
Ewaluacja w zdalnej edukacji geograficznej uczniów oraz studentów – doświadczenia i refleksje
A Awramiuk-Godun, J Otowska, J Górny
Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa …, 2022
2022
Propozycje zmian w egzaminie maturalnym z geografii
J Górny
Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej PTG 11, 255-266, 2021
2021
Zasady oceniania i punktowania zadań na maturze z geografii w latach 2015–2020
J Rodzoś, B Dzięcioł-Kurczoba, J Górny
Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej PTG 11, 241-254, 2021
2021
The attitude of Polish youth towards migrants, and educational process planning in geography teaching Using the example of selected groups of students from Poznań and Warsaw
A Awramiuk-Godun, J Górny
Miscellanea Geographica 24 (2), 104-109, 2020
2020
Social capital in suburban zones of Krakow and Poznań
J Dzialek, K Listwan-Franczak, J Górny
Working Paper 2017–Institute of Geography and Spatial Management …, 2017
2017
Przemiany funkcjonowania żeglugi przybrzeżnej na Zatoce Gdańskiej i jej rola w rozwoju turystyki
M Połom, J Górny
Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego: Wydawnictwo …, 2016
2016
IMPACT OF POLAND’S MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION ON TRANSFORMATIONS OF PUBLIC TRANSPORT IN POZNAŃ
J GóRNY
POZNAŃ–an attempt to assess changes during 10 years of membership in the …, 2014
2014
Realizacja polityki transportowej Unii Europejskiej wobec kolejowego regionalnego transportu pasażerskiego przez samorządy wojewódzkie w Polsce
J Górny
Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, 55-68, 2013
2013
Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej
J Górny
Wydawnictwo Naukowe Bogucki, 2013
2013
A comparison of the tourist information system status in Międzyzdroje in 1992 and 2006
S Bródka, J Górny, E Szczepanowska
Studia Periegetica 3, 155-172, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20