Obserwuj
Jarosław Żeliński (Jaroslaw Zelinski)
Jarosław Żeliński (Jaroslaw Zelinski)
Independent scientist
Zweryfikowany adres z it-consulting.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji
J Żeliński
72016
Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns
JŻJ Zelinski)
Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging …, 2020
12020
Digital Documents as Data Carriers and a Method of Data Management Guaranteeing the Unambiguity of the Recorded Information: Ontology-Oriented Data Management and Document …
J Zelinski
Emerging Challenges, Solutions, and Best Practices for Digital Enterprise …, 2021
2021
Modelowanie obiektowe systemów
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2019/10/06/modelowanie …, 2019
2019
Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu systemów
J Żeliński
https://it-consulting.pl/pub/publikacje/2019-04-28%20Zastosowanie%20notacji …, 2019
2019
Procesy biznesowe a procedury
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2018/10/17/procesy …, 2018
2018
Czy urynkowienie usług publicznych ma sens dla Państwa? Państwo jako system
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2018/07/26/czy …, 2018
2018
Use CAse 2.0 polemics
J Żeliński
Jarosław Żeliński IT-Consulting, 2018
2018
Prawne aspekty realizacji projektów z zakresu inżynierii oprogramowania
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2018/04/24/prawne-aspekty …, 2018
2018
Ochrona oprogramowania a prawo autorskie – wartości intelektualne w umowach
J Zelinski
Jaroslaw Zelinski IT-Consulting, 2017
2017
Systemowe podstawy oceny wynagrodzen i podatkow w ekonomii
J Żeliński
http://it-consulting.pl/pub/publikacje/Zelinski%20J%202018%20Systemowe …, 2016
2016
Strategia Informatyzacji: Rola systemów klasy ERP i perspektywy ich rozwoju w dobie gospodarki elektronicznej
J Żeliński
PTI Efektywność Zastosowań Systemów Informatycznych 2002 2002, 347, 2002
2002
Czy natura dąży do centralnego przetwarzania?
J Żeliński
Informatyka, 34-38, 1998
1998
Zastosowanie notacji UML i Ogólnej
J Żeliński
Systematyzacja pojęć analizy i projektowania obiektowego
IT Jarosław Żeliński, J Żeliński
Synteza pojęć i wzorców MOF, MDA, PIM, MVC i BCE
J Żeliński
Architektura kodu aplikacji jako pierwszy etap tworzenia oprogramowania
J Żeliński
Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej …, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17