Follow
Jarosław Żeliński (Jaroslaw Zelinski)
Jarosław Żeliński (Jaroslaw Zelinski)
Independent scientist
Verified email at it-consulting.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji
J Żeliński
62016
Digital Documents as Data Carriers and a Method of Data Management Guaranteeing the Unambiguity of the Recorded Information: Ontology-Oriented Data Management and Document …
J Zelinski
Emerging Challenges, Solutions, and Best Practices for Digital Enterprise …, 2021
2021
Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns
JŻJ Zelinski)
Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging …, 2020
2020
Modelowanie obiektowe systemów
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2019/10/06/modelowanie …, 2019
2019
Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu systemów
J Żeliński
https://it-consulting.pl/pub/publikacje/2019-04-28%20Zastosowanie%20notacji …, 2019
2019
Procesy biznesowe a procedury
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2018/10/17/procesy …, 2018
2018
Czy urynkowienie usług publicznych ma sens dla Państwa? Państwo jako system
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2018/07/26/czy …, 2018
2018
Use CAse 2.0 polemics
J Żeliński
Jarosław Żeliński IT-Consulting, 2018
2018
Prawne aspekty realizacji projektów z zakresu inżynierii oprogramowania
J Żeliński
https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2018/04/24/prawne-aspekty …, 2018
2018
Ochrona oprogramowania a prawo autorskie – wartości intelektualne w umowach
J Zelinski
Jaroslaw Zelinski IT-Consulting, 2017
2017
Systemowe podstawy oceny wynagrodzen i podatkow w ekonomii
J Żeliński
http://it-consulting.pl/pub/publikacje/Zelinski%20J%202018%20Systemowe …, 2016
2016
Strategia Informatyzacji: Rola systemów klasy ERP i perspektywy ich rozwoju w dobie gospodarki elektronicznej
J Żeliński
PTI Efektywność Zastosowań Systemów Informatycznych 2002 2002, 347, 2002
2002
Czy natura dąży do centralnego przetwarzania?
J Żeliński
Informatyka, 34-38, 1998
1998
Zastosowanie notacji UML i Ogólnej
J Żeliński
Systematyzacja pojęć analizy i projektowania obiektowego
IT Jarosław Żeliński, J Żeliński
Synteza pojęć i wzorców MOF, MDA, PIM, MVC i BCE
J Żeliński
Architektura kodu aplikacji jako pierwszy etap tworzenia oprogramowania
J Żeliński
Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17