Maciej Ogrodniczuk
Maciej Ogrodniczuk
Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences
Verified email at ipipan.waw.pl
TitleCited byYear
Coreference: Annotation, resolution and evaluation in Polish
M Ogrodniczuk, K Glowinska, M Kopec, A Savary, M Zawislawska
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014
302014
PoliMorf: a (not so) new open morphological dictionary for Polish.
M Wolinski, M Milkowski, M Ogrodniczuk, A Przepiórkowski
LREC, 860-864, 2012
282012
Measuring Readability of Polish Texts: Baseline Experiments.
B Broda, B Niton, W Gruszczynski, M Ogrodniczuk
LREC, 573-580, 2014
252014
Creating a Coreference Resolution System for Polish.
M Kopec, M Ogrodniczuk
LREC, 192-195, 2012
222012
End-to-end coreference resolution baseline system for Polish
M Ogrodniczuk, M Kopeć
Proceedings of the Fifth Language & Technology Conference: Human Language …, 2011
182011
Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
B Broda
Oficyna Wydawnicza" Aspra-JR", 2015
152015
Rule-based coreference resolution module for Polish
M Ogrodniczuk, M Kopeć
Proceedings of the 8th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium …, 2011
152011
Polish coreference corpus
M Ogrodniczuk, K Głowińska, M Kopeć, A Savary, M Zawisławska
Language and Technology Conference, 215-226, 2013
142013
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku)–prezentacja projektu badawczego
W Gruszczyński, D Adamiec, M Ogrodniczuk
Polonica 33, 309-316, 2013
142013
The Polish Sejm Corpus.
M Ogrodniczuk
LREC, 2219-2223, 2012
132012
Nowa edycja wzbogaconego korpusu słownika frekwencyjnego
M Ogrodniczuk
Polska Akademia Nauk---Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski …, 2003
132003
Atlas–the multilingual language processing platform
M Ogrodniczuk, D Karagiozov
Procesamiento del Lenguaje Natural, 241-248, 2011
112011
Interesting linguistic features in coreference annotation of an inflectional language
M Ogrodniczuk, K Głowińska, M Kopeć, A Savary, M Zawisławska
Chinese Computational Linguistics and Natural Language Processing Based on …, 2013
102013
Web Service integration platform for Polish linguistic resources.
M Ogrodniczuk, M Lenart
LREC, 1164-1168, 2012
102012
Linguistic processing chains as web services: initial linguistic considerations
M Ogrodniczuk, A Przepiórkowski
Proceedings of the Workshop on Web Services and Processing Pipelines in HLT …, 2010
92010
Wzbogacony korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej
JS Bień, M Woliński
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
92003
The use of electronic historical dictionary data in corpus design
R Bronikowska, W Gruszczyński, M Ogrodniczuk, M Woliński
Studies in Polish Linguistics 11 (2), 2016
82016
Wykorzystanie SGML i TEI do zapisu polskich danych lingwistycznych
M Ogrodniczuk
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Janusza S. Bienia …, 2000
72000
The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level
G Rehm, H Uszkoreit, S Ananiadou, N Bel, A Bielevičienė, L Borin, ...
Language resources and evaluation 50 (2), 351-374, 2016
62016
Detection of nested mentions for coreference resolution in Polish
M Ogrodniczuk, A Wójcicka, K Głowińska, M Kopeć
International Conference on Natural Language Processing, 270-277, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20