Obserwuj
Delia Bar-Kołelis
Delia Bar-Kołelis
Department of Regional Development Geography, University of Gdańsk
Zweryfikowany adres z kolelis.com - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cross-border shopping at polish borders tri-city and the russian tourists
D Bar-Kołelis, T Wiskulski
GeoJournal of Tourism and Geosites 9 (1), 43-51, 2012
382012
Comparison of cross-border shopping tourism activities at the Polish and Romanian external borders of European Union
D Bar-Kołelis, JA Wendt
Geographia Polonica 91 (1), 113-125, 2018
312018
Ukrainian cross-border shoppers influence at the Polish and Romanian borders. A comparative study from Suceava and Lublin
D Bar-Kołelis, Ł Dopierała
Revista Română de Geografie Politică 16 (2), 78-87, 2014
152014
Passenger traffic on the Baltic Sea region in years 2000–2011
T Wiskulski, D Bar-Kołelis
Romanian Review on Political Geography XIV, 34-44, 2012
62012
Dostępność komunikacyjna polskich miast gospodarzy turnieju Euro-2012
D Bar-Kołelis, T Wiskulski
Studenckie Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 126-135, 2012
52012
Shopping tourism on the eastern borders of the European Union
D Bar-Kołelis
Laboratory of Teritorial Analysis, 2015
12015
PROMOTION OF HOST CITIES OF EURO 2012 CASE STUDY WARSAW AND POZNAN
D Bar-Kołelis, B Gosz, T Wiskulski
Journal of Geography, Politics and Society 4 (1), 2014
12014
New retail locations and cross-border shopping in Poland
D Bar-Kołelis
Journal of Geography, Politics and Society 3 (1), 19-31, 2013
12013
Malbork revitalization process
D Bar-Kołelis, Ł Dopierała
Geographia Napocensis 6 (1), 2012
12012
The impact of political relations on cross-border shopping tourism. A case study from Poland
D Bar-Kołelis, Ł Dopierała
University of Łódź: Silesian Institute in Opole: Silesian Institute Society, 2015
2015
CROSS-BORDER SHOPPING AT THE ROMANIAN-SERBIAN BORDER. THE IMPACT OF CROSS-BORDER SERBIAN SHOPPERS IN TIMIŞOARA.
D BAR-KOŁELIS
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia 58 (2), 2013
2013
Przebieg oraz efekty rewitalizacji Malborka
Ł Dopierała, D Bar-Kołelis
Sympozjum geograficzne" Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w …, 2013
2013
Retail developments and cross-border shopping
D Bar-Kołelis, Ł Dopierała
Editura Universităţii din Oradea, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13