Obserwuj
Lukasz Gacek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Azja Centralna w polityce energetycznej Chin
Ł Gacek
Wydawnictwo UJ, 2013
392013
Bezpieczeństwo energetyczne Chin: aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Ł Gacek
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012
192012
Chińskie elity polityczne w XX wieku
Ł Gacek
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009
152009
Zielona energia w Chinach: zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna
Ł Gacek
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
132015
Zielona energia w Chinach
Ł Gacek
Zrównoważony rozwój. Ochrona środowiska. Gospodarka niskoemisyjna, 68-69, 2015
62015
Pokojowe negocjacje czy twarda gra?: rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską
Ł Gacek, E Trojnar
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013
62013
" Cywilizacja ekologiczna" we współczesnych Chinach: polityka ochrony środowiska w postulatach strategii zrównoważonego rozwoju
Ł Gacek
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
52016
Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Ł Gacek, B energetyczne Chin
Księgarnia Akademicka, Kraków, 2012
52012
Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach
Ł Gacek
Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2020
42020
Nowe źródła wzrostu gospodarczego Chin: wiedza i innowacje
Ł Gacek
Roczniki Humanistyczne 66 (9), 5-32, 2019
42019
Rola konfucjanizmu w kształtowaniu ideologii państwowej w Chinach w XX w.
Ł Gacek
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 21-42, 2015
42015
Inwestycje Chin w zielone i niskoemisyjne technologie w ramach inicjatywy Pasa i Drogi
Ł Gacek
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 12 (1), 116-127, 2018
32018
Confucian way of Tan Kah Kee: pursue excellence, strive for perfection
Ł Gacek
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2016
32016
Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim
Ł Gacek
Krakowskie Studia Międzynarodowe 13 (3), 2016
32016
EXTERNAL DIMENSION OF CHINA'S ENERGY POLICY TOWARDS KAZAKHSTAN: PERSPECTIVES OF COOPERATION WITHIN THE" ONE BELT, ONE ROAD" INITIATIVE
L Gacek
Roczniki Humanistyczne 65 (9), 87-108, 2017
2*2017
Strategia energetyczna Chin wobec Azji Centralnej–konsekwencje dla Europy
Ł Gacek
TEKA of Political Science and International Relations, 193, 2015
22015
Sektor węglowy w systemie energetycznym Chin: perspektywy rozwojowe
Ł Gacek
Roczniki Humanistyczne 62 (9), 2014
22014
China: paving the way to carbon neutrality
Ł Gacek
Oficyna Wydawnicza AFM, 2021
12021
China’s environmental policy in terms of European Union standards (Edition 1)
JW Tkaczyński, Ł Gacek
Vandenhoeck & Ruprecht, 2020
12020
Bliżej Azji: współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa
Ł Gacek, R Kwieciński, E Trojnar
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe" Scholar", 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20