Obserwuj
Bartłomiej Gutowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny
B Gutowski
Oficyna Wydawnicza Feniks, 2006
592006
Ekonomia muzeum
D Folga-Januszewska, B Gutowski
Materiały polsko-brytyjskiej konferencji naukowej. Kraków: Universitas, 2011
112011
Architektura secesyjna w Galicji
M Gutowski, B Gutowski
Wydawn. DiG, 2001
92001
Fenomen genius loci. Tożsamosc miejsca w kontekście historycznym i współczesnym
B Gutowski
32009
Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich
A Czyż, B Gutowski
Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2008
22008
Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego
AS Czyż, B Gutowski, P Janowczyk
Stowarzyszenie" Współnota Polska", 2004
22004
Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju
AS Czyż, B Gutowski
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2020
12020
Kaplice grobowe a współczesna kultura wizualne
B Gutowski
Artifex Novus, 80-97, 2017
12017
Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki
A Czyż, B Gutowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017
12017
Miasto idealne na dzisiejsze czasy
B GUTOWSKI
Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL 26 (4 (104)), 2013
12013
Między tradycją a nowoczesnością
B Gutowski
Spotkania z Zabytkami 35 (1-2), 4-7, 2011
12011
Architektura secesyjna Krakowa i jej mecenasi
B Gutowski
12008
PRACE INWENTARYZACYJNE NA CMENTARZACH KRESÓW WSCHODNICH–ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
AS Czyż, B Gutowski
Ochrona Zabytków 1, 21-30, 2008
12008
Przestrzeñ marzycieli
B Gutowski
Miasto jako projekt utopijny, Warszawa: http://www. miastoidealne. sztuka …, 2006
12006
Kolory pamięci. Symboliczne i pozasymboliczne znaczenie koloru w kulturze wizualnej cmentarzy
B Gutowski
Saeculum Christianum. Pismo Historyczne, 104-121, 2021
2021
Parafie i kościoły polskie w Michigan, Massachusetts i Minnesocie
AS Czyż, B Gutowski, P Sieradzki
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2021
2021
Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda
A Czyż, B Gutowski
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą" Polonika", 2019
2019
XX a. Rasų kapinių istorija ir menas
B Gutowski
Rasų kapinės Vilniuje: istorija, menas, gamta/mokslinė redakcija: Anna …, 2019
2019
Rasų kapinės Vilniuje: istorija, menas, gamta
AS Czyż, B Gutowski
Nacionalinis Lenkijos kultūros paveldo užsienyje institutas Polonika, 2019
2019
Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego: kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945)
AS Czyż, B Gutowski, H Stadnychuk, FŚG Historii, IH Sztuki, ...
Fundacja Świętokrzyska-Góry Historii, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20