Piotr Radziewicz
Piotr Radziewicz
Unknown affiliation
Verified email at ans.pw.edu.pl
TitleCited byYear
Wzruszenie „domniemania konstytucyjności” aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy 5 (88), 55-87, 2008
82008
Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015-marzec 2016
P Radziewicz, P Tuleja
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
72017
Uprawnienia, środki, działania oraz prawne podstawy funkcjonowania Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych
P Radziewicz
Przegląd Legislacyjny 2, 2006
72006
Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu prawnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 21-46, 2005
72005
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę
P Radziewicz
https://www.academia.edu/22220766, 2009
62009
„Przywilej korzyści” jako skutek prawny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
P Radziewicz
Przegląd Legislacyjny, 2006
62006
Decentralizacja jako pojęcie prawne
P Radziewicz
Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005
52005
Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia" osoba prawa publicznego","
P Radziewicz
Samorząd Terytorialny, 3-18, 2000
52000
Refusal of the Polish constitutional tribunal to apply the act stipulating the Constitutional Review Procedure
P Radziewicz
42017
Kontrola konstytucyjności zaniechań ustawodawczych przez Trybunał Konstytucyjny
P Radziewicz
Państwo i Prawo 9, 3-17, 2013
32013
Kontrola konstytucyjności uchwał Sejmu (uwagi na marginesie postanowienia TK w sprawie U 8/15)
P Radziewicz
Państwo i Prawo 7, 45-65, 2016
22016
Pojęcie horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych - uwagi wprowadzające z perspektywy prawa konstytucyjnego
P Radziewicz
Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz …, 2015
22015
„O sprostowaniu błędów w konstytucji i innych aktach prawnych”
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy 2, 2002
22002
Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji:(20 października 1997 r.-20 października 1998 r.)
D Chrzanowski, P Radziewicz, W Odrowąż-Sypniewski
Kancelaria Sejmu, 1999
21999
Working Assumptions and Statistical Analysis of the Constitutional Survey
P Radziewicz
Przegląd Konstytucyjny, 2018
12018
Kontrola legalności ustawy w Sejmie
P Radziewicz, K Kubuj, M Laskowska, P Chybalski, ...
Przegląd Sejmowy 24 (2 (133)), 2016
12016
Kontrola obowiązku notyfikowania ustawy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 55-75, 2014
12014
Doradztwo naukowe w pracach Sejmu
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 33-50, 2013
12013
Status podkomisji w świetle regulaminu Sejmu i praktyki
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 2006
12006
Kontrola konstytucyjności uchwał Sejmu (uwagi na marginesie postanowienia TK w sprawie U 8/15)
R Piotr
Control of Constitutionality of Sejm Resolutions (Remarks Relating to the CT …, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20