Piotr Radziewicz
Piotr Radziewicz
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Wzruszenie „domniemania konstytucyjności” aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy 5 (88), 55-87, 2008
122008
Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu prawnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 21-46, 2005
102005
„Przywilej korzyści” jako skutek prawny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
P Radziewicz
Przegląd Legislacyjny, 2006
92006
Decentralizacja jako pojęcie prawne
P Radziewicz
Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005
92005
Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015-marzec 2016
P Radziewicz, P Tuleja
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
72017
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę
P Radziewicz
https://www.academia.edu/22220766, 2009
72009
Uprawnienia, środki, działania oraz prawne podstawy funkcjonowania Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych
P Radziewicz
Przegląd Legislacyjny 2, 2006
72006
Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia „osoba prawa publicznego”
P Radziewicz
Samorząd terytorialny, 3-18, 2000
72000
Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
M Florczak-Wątor, P Radziewicz, MM Wiszowaty
Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa …, 0
7
Kontrola konstytucyjności zaniechań ustawodawczych przez Trybunał Konstytucyjny
P Radziewicz
Państwo i Prawo 9, 3-17, 2013
62013
Refusal of the polish Constitutional Tribunal to apply the act stipulating the constitutional review procedure
P Radziewicz
Available at SSRN 3002810, 2017
52017
Pojęcie horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych - uwagi wprowadzające z perspektywy prawa konstytucyjnego
P Radziewicz
Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz …, 2015
42015
Doradztwo naukowe w pracach Sejmu
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 33-50, 2013
42013
Administracyjnoprawne pojęcie władztwa publicznego
P Radziewicz
Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005
32005
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz
P Czarny, M Florczak-Wątor, B Naleziński, P Radziewicz, P Tuleja
Warszawa: Wolters Kluwer, 2019
22019
Kontrola konstytucyjności uchwał Sejmu (uwagi na marginesie postanowienia TK w sprawie U 8/15)
P Radziewicz
Państwo i Prawo 7, 45-65, 2016
22016
Pominięcie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy określającej tryb kontroli konstytucyjności prawa
P Radziewicz
Państwo i Prawo 10, 41-61, 2016
22016
Kontrola obowiązku notyfikowania ustawy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 55-75, 2014
22014
„O sprostowaniu błędów w konstytucji i innych aktach prawnych”
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy 2, 2002
22002
Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji:(20 października 1997 r.-20 października 1998 r.)
D Chrzanowski, P Radziewicz, W Odrowąż-Sypniewski
Kancelaria Sejmu, 1999
21999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20