Martyna Gliniecka
Martyna Gliniecka
PhD candidate, Institute of Culture and Society,
Zweryfikowany adres z westernsydney.edu.au
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
How do People Construct Communication about their Creative Process? Study on Future Creative Professionals
M Gliniecka
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 12 (5 …, 2016
42016
Wizerunek produktu na podstawie opakowania–badanie pilotażowe wizerunku opakowania perfum Odeur 53 marki Comme des Garçons
M Gliniecka
Badanie i Projektowanie Komunikacji 6, 232-338, 2017
22017
Teorie reklamy
M Gliniecka
Dziennikarstwo i Media 6, 45-57, 2016
12016
Japaneseness in Comme des Garçons Fashion Advertising
M Gliniecka
Transcommunication 3 (1), 69-96, 2016
12016
Wymowa obcojęzycznych nazw marek–badanie ankietowe wśród polskich respondentów
M Gliniecka
redaktor naczelny serii: Michael Fleischer redaktorzy serii: Michał Grech, 191, 2018
2018
Adaptacja nazwy produktu na rynkach zagranicznych – analiza językowa na przykładzie samochodu VW Beetle (VW Garbus)
M Gliniecka
Teorie komunikacji i mediów 10, 283-302, 2017
2017
Kreatywność w reklamie
M Gliniecka
Manual - reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, 293, 2017
2017
Slogany restauracji McDonald's w globalnej kampanii "I'm lovin' it" w świetle językoznawczych badań porównawczych
M Gliniecka
Teorie komunikacji i mediów. 9, 175-186, 2016
2016
Kreatywność a konstruktywizm / Creativity in constructivism paradigm
M Gliniecka
Badanie i projektowewanie komunikacji 4, 195-204, 2015
2015
Schematy asymilacyjne w procesie konstrukcji na przykładzie zapachu
M Gliniecka
Badanie i projektowanie komunikacji 3, 299-312, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–10