Martyna Gliniecka
Martyna Gliniecka
PhD candidate, Institute of Journalism and Social Communication, University of Wroclaw
Verified email at uwr.edu.pl
TitleCited byYear
Wizerunek produktu na podstawie opakowania–badanie pilotażowe wizerunku opakowania perfum Odeur 53 marki Comme des Garçons
M Gliniecka
Badanie i Projektowanie Komunikacji 6, 232-338, 2017
22017
How do People Construct Communication about their Creative Process? Study on Future Creative Professionals.
M Gliniecka
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12 (5), 2016
22016
Japaneseness in Comme des Garçons Fashion Advertising
M Gliniecka
Transcommunication 3 (1), 69-96, 2016
12016
Wymowa obcojęzycznych nazw marek–badanie ankietowe wśród polskich respondentów
M Gliniecka
redaktor naczelny serii: Michael Fleischer redaktorzy serii: Michał Grech, 191, 2018
2018
Adaptacja nazwy produktu na rynkach zagranicznych – analiza językowa na przykładzie samochodu VW Beetle (VW Garbus)
M Gliniecka
Teorie komunikacji i mediów 10, 283-302, 2017
2017
Kreatywność w reklamie
M Gliniecka
Manual - reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, 293, 2017
2017
Slogany restauracji McDonald's w globalnej kampanii "I'm lovin' it" w świetle językoznawczych badań porównawczych
M Gliniecka
Teorie komunikacji i mediów. 9, 175-186, 2016
2016
Teorie reklamy
M Gliniecka
Dziennikarstwo i Media 6, 45-57, 2015
2015
Kreatywność a konstruktywizm / Creativity in constructivism paradigm
M Gliniecka
Badanie i projektowewanie komunikacji 4, 195-204, 2015
2015
Schematy asymilacyjne w procesie konstrukcji na przykładzie zapachu
M Gliniecka
Badanie i projektowanie komunikacji 3, 299-312, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10