Obserwuj
Татьяна Усманова
Татьяна Усманова
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Zweryfikowany adres z ukrpost.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Вплив лектину картоплі на ростову активність діазотрофів
ТА Жеребор, СФ Козар, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
52007
Efficiency of the potato inoculation with Azotobacter as effected by potato lectin
СФ Козар, ТА Жеребор, ІВ Демчук, ІВ Волкова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія 9, 95-103, 2009
42009
Новий штам Mesorhizobium sp. 1 та його вплив на структурні показники врожаю нуту сорту Скарб
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ІМ Романова, ТО Усманова, ОВ Бушулян
Сільськогосподарська мікробіологія, 40-44, 2018
32018
Microbiocenosis of rhizospheric soil and productivity of winter wheat under the use of agrobacterium radiobacter 204, activated with nanocarboxylates of metals
СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова, ЄП Симоненко
Сільськогосподарська мікробіологія 26, 17-23, 2017
32017
Особливості цистоутворення у Аzotobacter vinelandii і Аzotobacter chroococcum за впливу температури і вологості
ВМ Нестеренко, СФ Козар, ТА Жеребор, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 91-99, 2011
32011
Характеристика властивостей бульбочкових бактерій нуту, поширених в агроценозах Лісостепової та Степової зон України
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ТО Усманова, ВМ Стрекалов
Сільськогосподарська мікробіологія, 21-28, 2019
22019
Вплив лектину картоплі на ефективність бактеризації картоплі азотобактером
СФ Козар, ТА Жеребор, ІВ Демчук, ІВ Волкова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
22009
Регулювання ростової активності популяцій промислових штамів Bradyrhizobium japonicum в умовах in vitro
СФ Козар, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
22008
Screening of modern chickpea varieties by response to bacterization
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ТО Усманова, ОВ Бушулян
Сільськогосподарська мікробіологія 33, 44-54, 2021
12021
Ефективність бактеризації насіння нуту сорту Скарб новим штамом Mesorhizobium ciceri
О Логоша, Ю Воробей, Т Усманова
Вісник аграрної науки 97 (10), 32-36, 2019
12019
Characteristics of the properties of chickpea nodule bacteria extended in the Forest-steppe and Steppe zones Ukraine
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ТО Усманова, ВМ Стрекалов
Сільськогосподарська мікробіологія 29, 21-28, 2019
12019
Збереженість бактерій роду Azotobacter на насінні Cucumis sativus L. за дії різних температур
ОМ Білоконська, СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 11-17, 2018
12018
Мікробіоценоз ризосферного грунту та продуктивність пшениці озимої за використання бактерій Agrobacterium radiobacter 204, активованих нанокарбоксилатами металів
СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова, ЄП Симоненко
Сільськогосподарська мікробіологія, 17-23, 2017
12017
Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої
СФ Козар, ВМ Нестеренко, ТА Євтушенко, ОВ Фірсовський, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
Вплив стабілізаторів на ріст, життєздатність і функціональну активність Bradyrhizobium japonicum
СФ Козар, ВВ Скорик, ТО Усманова, ТА Євтушенко
Сільськогосподарська мікробіологія, 58-70, 2012
12012
Ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense у змішаній культурі в умовах in vitro
СФ Козар, ТО Усманова, ТА Жеребор
Сільськогосподарська мікробіологія, 70-81, 2011
12011
EFFICACY OF THE ASSOCIATION “SPRING WHEAT–AZOSPIRILLUM BRАZILENSE B-7318”
ЮО Воробей, ОО Шаховніна, ОВ Логоша, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія 37, 48-60, 2023
2023
ВПЛИВ БАКТЕРИЗАЦІЇ НОВИМИ ШТАМАМИ ENSIFER MELILOTI НАСІННЯ ГУНЬБИ СІННОЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН
ОВ ЛОГОША, СФ Козар, ЮО Воробей, ТО Усманова, ОМ Білоконська, ...
Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому …, 2022
2022
MESORHIZOBIUM CICERІ ND-64 STRAIN—EFFECTIVE MICROSYMBIONT OF MODERN CHICKPEA VARIETIES
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ІВ Волкова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія 32, 3-17, 2021
2021
Скринінг сучасних сортів нуту за реакцією на бактеризацію
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ТО Усманова, ОВ Бушулян
Сільськогосподарська мікробіологія, 44-54, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20