Marcin Górski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wireless sensor networks for temperature and humidity monitoring within concrete structures
N Barroca, LM Borges, FJ Velez, F Monteiro, M Górski, J Castro-Gomes
Construction and Building Materials 40, 1156-1166, 2013
1462013
Carbon fiber epoxy composites for both strengthening and health monitoring of structures
R Salvado, C Lopes, L Szojda, P Araújo, M Gorski, FJ Velez, ...
Sensors 15 (5), 10753-10770, 2015
332015
High‐Performance Graphene‐Based Cementitious Composites
M Krystek, D Pakulski, V Patroniak, M Górski, L Szojda, A Ciesielski, ...
Advanced Science 6 (9), 1801195, 2019
252019
Brownfields Handbook
U Ferber, P Nathanail, J Bergatt Jackson, M Górski, R Krzywoń, Ł Drobiec, ...
VŠB -TU Ostrava, 2006
192006
Brownfields HandBook Cross–Disciplinary Educational Tool Focused on the Issue of Brownfields Regeneration
U Ferber, P Nathanail, JB Jackson, M Gorski, R Kryzwon, L Drobiec, ...
Lifelong Educational Project on Brownfields Leonardo Da Vinci Pilot Project, 2006
82006
Brownfields příručka
U FERBER, P Nathanail, JB Jackson
Leonardo da Vinci.[cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://fast10. vsb. cz …, 2006
72006
Acoustic evaluation of a new modular system for green roofs and green walls
M Manso, JP Castro-Gomes, M Marchacz, M Górski, L Dulak, ...
ACEE 15, 99-108, 2017
62017
Tereny zdegradowane – podręcznik
U Ferber, P Nathanail, J Jackson, M Gorski, R Krzywon, L Drobiec, ...
Interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne poświęcone regeneracji terenów …, 2006
6*2006
Doświadczalno-teoretyczne podstawy wzmacniania elementów żelbetowych poddanych zginaniu, ścinaniu i skręcaniu z zastosowaniem nakładek zbrojonych włóknami węglowymi. Rozprawa …
M Górski
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, 2005
62005
Characteristics of Metakaolin-Based Geopolymer with Cathode Ray Tube Glass
M Górski, N Wielgus, K Loska, M Kozioł, M Landrat, W Ścierski, K Pikoń
Polymers 13 (7), 1149, 2021
52021
Development of self-sensing textile strengthening system based on high-strength carbon fiber
M Górski, R Krzywoń, M Borodeńko
Materials 11 (10), 2062, 2018
52018
Geopolymer as an alternative ecological material for buildings
S Dawczyński, M Górski, R Krzywon
14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, 2016
52016
Self-monitoring strengthening system based on carbon fiber laminate
R Krzywon, M Gorski, S Dawczynski, L Szojda, J Castro Gomes, ...
Journal of Sensors 2016, 2016
52016
Opracowanie zasad obliczania wzmocnień konstrukcji betonowych za pomocą mat z włókien węglowych
M Górski, R Krzywoń, J Hulimka, A Ajdukiewicz
Raport końcowy z realizacji projektu badawczego, T07E, 2002
52002
Integrated Project System and Supervised Industrial Placement: Essential Cores of Civil Engineering Education
S Majewski, R Mayo, A Mokrosz, M Gorski
ERIC Clearinghouse, 2000
52000
Features of SRP tapes against CFRP composites used for strengthening of concrete structures
R Krzywoń, M Górski, S Dawczyński
Procedia engineering 193, 289-296, 2017
42017
The basic mechanical properties of the fluidised bed combustion fly ash-based geopolymer
N Paszek, M Górski
Czasopismo Techniczne 9, 107-118, 2019
32019
IRT research on influence of long-term loads on defects in FRP strengthened RC beams
M Górski, R Krzywoń, R Białozor, R Białecki, W Adamczyk, Z Ostrowski
MATEC Web of Conferences 262, 08002, 2019
32019
Nanomaterials in Structural Engineering
M Krystek, M Górski
New Uses of Micro and Nanomaterials, 2018
32018
Rodzaje i właściwości zbrojenia niemetalicznego
M Górski, B Kotala, R Białozor
Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe …, 2018
32018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20