Marcin Górski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wireless sensor networks for temperature and humidity monitoring within concrete structures
N Barroca, LM Borges, FJ Velez, F Monteiro, M Górski, J Castro-Gomes
Construction and Building Materials 40, 1156-1166, 2013
1222013
Carbon fiber epoxy composites for both strengthening and health monitoring of structures
R Salvado, C Lopes, L Szojda, P Araújo, M Gorski, FJ Velez, ...
Sensors 15 (5), 10753-10770, 2015
272015
Brownfields Handbook
U Ferber, P Nathanail, J Bergatt Jackson, M Górski, R Krzywoń, Ł Drobiec, ...
VŠB -TU Ostrava, 2006
182006
High‐Performance Graphene‐Based Cementitious Composites
M Krystek, D Pakulski, V Patroniak, M Górski, L Szojda, A Ciesielski, ...
Advanced Science 6 (9), 1801195, 2019
112019
Brownfields příručka
U FERBER, P Nathanail, JB Jackson
Leonardo da Vinci.[cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://fast10. vsb. cz …, 2006
72006
Acoustic evaluation of a new modular system for green roofs and green walls
M Manso, JP Castro-Gomes, M Marchacz, M Gorski, L Dulak, ...
environment 15, 17, 2017
62017
Brownfields HandBook Cross–Disciplinary Educational Tool Focused on the Issue of Brownfields Regeneration
U Ferber, P Nathanail, JB Jackson, M Gorski, R Kryzwon, L Drobiec, ...
Lifelong Educational Project on Brownfields Leonardo Da Vinci Pilot Project, 2006
62006
Doświadczalno-teoretyczne podstawy wzmacniania elementów żelbetowych poddanych zginaniu, ścinaniu i skręcaniu z zastosowaniem nakładek zbrojonych włóknami węglowymi. Rozprawa …
M Górski
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, 2005
62005
Self-monitoring strengthening system based on carbon fiber laminate
R Krzywon, M Gorski, S Dawczynski, L Szojda, J Castro Gomes, ...
Journal of Sensors 2016, 2016
52016
Opracowanie zasad obliczania wzmocnień konstrukcji betonowych za pomocą mat z włókien węglowych
M Górski, R Krzywoń, J Hulimka, A Ajdukiewicz
Raport końcowy z realizacji projektu badawczego, T07E, 2002
52002
Features of SRP tapes against CFRP composites used for strengthening of concrete structures
R Krzywoń, M Górski, S Dawczyński
Procedia engineering 193, 289-296, 2017
42017
Integrated Project System and Supervised Industrial Placement: Essential Cores of Civil Engineering Education
S Majewski, R Mayo, A Mokrosz, M Gorski
ERIC Clearinghouse, 2000
42000
IRT research on influence of long-term loads on defects in FRP strengthened RC beams
M Górski, R Krzywoń, R Białozor, R Białecki, W Adamczyk, Z Ostrowski
MATEC Web of Conferences 262, 08002, 2019
32019
Rodzaje i właściwości zbrojenia niemetalicznego
M Górski, B Kotala, R Białozor
Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe …, 2018
32018
Badania cech materiałowych geopolimerów z odpadowych kruszyw pokopalnianych i ich symulacje numeryczne
M Górski, R Krzywoń, M Safuta, N Paszek, S Dawczyński, J Pizoń
Materiały Budowlane, 89--91, 2016
32016
Geopolymer as an alternative ecological material for buildings
S Dawczyński, M Górski, R Krzywoń
Proceedings of 14th International Conference on New Trends in Statics and …, 2016
32016
Obliczanie wzmacniania taśmami i matami węglowymi - stany użytkowe, stany zniszczenia - algorytmy obliczeniowe.
M Górski, R Krzywoń
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje żelbetowe. XXI …, 2006
32006
Development of self-sensing textile strengthening system based on high-strength carbon fiber
M Górski, R Krzywoń, M Borodeńko
Materials 11 (10), 2062, 2018
22018
Long-term comparative tests of RC beams strengthened with CFRP strip and SRP tape
R Krzywon, S Dawczynski, M Górski
ICEUBI2015 Engineering for Society, Covilha, Portugal, 2-4 December 2015, 2015
22015
Structural strengthenings based on SRP & SRG composites
M Górski, R Krzywoń, S Dawczyński, R Greppi
ICEUBI 2013, 7, 2013
2*2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20