Piotr Wachowiak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Profesjonalny menedżer: umiejętność pełnienia ról kierowniczych
P Wachowiak
Difin, 2002
962002
Profesjonalny menedżer: umiejętność pełnienia ról kierowniczych
P Wachowiak
Difin, 2002
962002
Kierowanie zespołem projektowym
P Wachowiak, S Gregorczyk, B Grucza, K Ogonek
Difin, Warszawa, 2004
902004
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa: praca zbiorowa
P Wachowiak
Szkoła Główna Handlowa, 2005
772005
Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa: analiza i pomiar
P Wachowiak
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013
492013
Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa: analiza i pomiar
P Wachowiak
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013
492013
Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
E-mentor 1, 14, 2006
472006
Przedsiębiorczość bez tajemnic
S Gregorczyk, M Romanowska, A Sopińska, P Wachowiak
WSiP, Warszawa 2007, 2002
372002
Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
Pobrano z: http://www. e-mentor. edu. pl/artykul/index/numer/4/id/51 (27.05 …, 2004
202004
Społeczna odpowiedzialność biznesu-wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami
P Wachowiak
e-mentor 41 (4), 23-28, 2011
152011
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce
A Sopińska, P Wachowiak
Przegląd Organizacji 5, 17-22, 2016
132016
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna
P Wachowiak, M Dąbrowski, B Majewski
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007
122007
Koncepcje i narzÄ™ dzia zarzÄ… dzania strategicznego: praca zbiorowa
M Romanowska, P Wachowiak
112006
Funkcjonowanie przedsiÄ™ biorstwa w gospodarce rynkowej
P Wachowiak
102006
Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw
P Wachowiak
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
92008
Jak prowadzić dialog z interesariuszami?
P Wachowiak
e-mentor 43 (1), 20-24, 2012
82012
Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa, jako przejaw jego odpowiedzialności
P Wachowiak
Przegląd organizacji, 34-37, 2008
82008
Kierowanie zespołem projektowym
S Gregorczyk, B Grucza, K Ogonek, P Wachowiak
Centrum Doradztwa i Informatyki DIFI sp. z oo, Warszawa, 2004
82004
Pracownik–kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa
P Wachowiak
Handel Wewnętrzny 351 (4), 289-298, 2014
72014
Jak prowadzić dialog z interesariuszami?, e-mentor, nr 1 (43)
P Wachowiak
72012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20