Piotr Wachowiak
TytułCytowane przezRok
Kierowanie zespołem projektowym
P Wachowiak, S Gregorczyk, B Grucza, K Ogonek
Difin, Warszawa, 2004
842004
Profesjonalny menedżer: umiejętność pełnienia ról kierowniczych
P Wachowiak
Difin, 2002
822002
Profesjonalny menedżer: umiejętność pełnienia ról kierowniczych
P Wachowiak
Difin, 2002
822002
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa: praca zbiorowa
P Wachowiak
Szkoła Główna Handlowa, 2005
742005
Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
E-mentor 1, 14, 2006
402006
Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa: analiza i pomiar
P Wachowiak
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013
382013
Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa: analiza i pomiar
P Wachowiak
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013
382013
Przedsiębiorczość bez tajemnic
S Gregorczyk, M Romanowska, A Sopińska, P Wachowiak
WSiP, Warszawa 2007, 2002
342002
Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
How to measure intellectual capital in the enterprise, 2004
182004
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna
P Wachowiak, M Dąbrowski, B Majewski
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007
122007
Koncepcje i narzÄ™ dzia zarzÄ… dzania strategicznego: praca zbiorowa
M Romanowska, P Wachowiak
112006
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce
A Sopińska, P Wachowiak
Przegląd Organizacji, 17-23, 2016
102016
Społeczna odpowiedzialność biznesu-wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami
P Wachowiak
e-mentor 41 (4), 23-28, 2011
102011
Funkcjonowanie przedsiÄ™ biorstwa w gospodarce rynkowej
P Wachowiak
102006
Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw
P Wachowiak
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
82008
Jak prowadzić dialog z interesariuszami?, e-mentor, nr 1 (43)
P Wachowiak
72012
Jak prowadzić dialog z interesariuszami?
P Wachowiak
e-mentor 43 (1), 20-24, 2012
72012
Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa, jako przejaw jego odpowiedzialności
P Wachowiak
Przegląd organizacji, 34-37, 2008
72008
Analiza skuteczności działania amortyzatorów w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce i na Słowacji
P Wachowiak, P Gorzelańczyk, T Kalina
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6, 2018
62018
Człowiek w organizacji: Teoria i praktyka
P Wachowiak
Szkoła Główna Handlo, 2012
62012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20