Michał Piekarski
Michał Piekarski
Zweryfikowany adres z uksw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
one or Many norMatiVities?
M Piekarski
Studia Philosophiae Christianae 54 (1), 5-24, 2018
112018
two argUMents sUpporting tHe tHesis of tHe predictiVe natUre of reasons for action
MI PIekarskI
Studia Philosophiae Christianae 54 (1), 93-119, 2018
92018
Od typiki doświadczenia do normatywnej antycypacji. Przyczynek do fenomenologii normatywności
M Piekarski
Filo-Sofija 16 (33), 2016
82016
Commentary: Brain, mind, world: Predictive coding, neo-Kantianism, and transcendental idealism
M Piekarski
Frontiers in psychology 8, 2077, 2017
72017
The problem of the question about animal ethics: Discussion with Mark Coeckelbergh and David Gunkel
M Piekarski
Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29 (4), 705-715, 2016
42016
Artefacts as social things: design-based approach to normativity
M Piekarski, W Wachowski
Techné: Research in Philosophy and Technology 22 (3), 400-424, 2018
32018
Commentary: Getting into predictive processing’s great guessing game: Bootstrap heaven or hell?
M Piekarski
Frontiers in Psychology, 2017
32017
Normatywność antycypacji a normatywność predykcji. Dwa podejścia: fenomenologia i teoria przetwarzania predykcyjnego
M Piekarski
AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, 25-56, 2017
32017
Efekt Knobe’a, normatywność i racje działania
M Piekarski
Filozofia Nauki 25 (1 (97)), 109-128, 2017
32017
Frans de Waal i filozofowie. Recenzja książki „Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?”
M Piekarski
AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, 138-147, 2015
32015
Normativity of perception and the predictive processing
M Piekarski
Die Philosophie der Wahrnehmung und Beobachtung/The Philosophy of Perception …, 2017
22017
Language, description and necessity. Was wittgenstein’s phenomenology a Husserlian phenomenology?
M Piekarski
Horizon. Феноменологические исследования 6 (1), 45-57, 2017
22017
Czy znaki kształtują myślenie? Wittgenstein, Derrida i Havelock
M Piekarski
Studia Philosophica Wratislaviensia 11 (1), 143-157, 2016
22016
Can action be normative? Some preliminary remarks
MI PIekarskI
Studia Philosophiae Christianae 52 (3), 97-108, 2016
22016
Analysis—Phenomenology—Morphology: Some Remarks on Ludwig Wittgenstein’s Philosophical Method
M Piekarski
Philosophy 5 (4), 206-212, 2015
22015
The Problem of Realism in Andrzej Półtawski’s Phenomenology
M Piekarski
Dialogue and Universalism, 151-161, 2015
22015
Normatywne mechanizmy reprezentacyjne a koherencyjna koncepcja błędu reprezentacyjnego
M Piekarski
Avant 11 (3), 2020
12020
Normativity of predictions: A new research perspective
M Piekarski
Frontiers in psychology 10, 1710, 2019
12019
Problem formy logicznej: Wittgenstein a Leibniz
M Piekarski
Studia Philosophiae Christianae 51 (1), 99-121, 2015
12015
Logika - Gramatyka - Pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem
M Piekarski
Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20