Bożena Ryszawska
Bożena Ryszawska
Unknown affiliation
Verified email at ue.wroc.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej
B Ryszawska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławi, 2013
752013
Finanse międzynarodowe
B Bernaś
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, 1999
431999
Sustainability transition needs sustainable finance
B Ryszawska
Copernican Journal of Finance & Accounting 5 (1), 185-194, 2016
212016
Międzynarodowe transakcje ekonomiczne: praca zbiorowa
B Bernaś
Difin, 2002
142002
Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej
B Ryszawska
Logistyka odzysku 4, 18-21, 2013
132013
Hospitals’ Financial Health in Rural and Urban Areas in Poland: Does It Ensure Sustainability?
A Bem, R Siedlecki, P Prędkiewicz, P Gazzola, B Ryszawska, ...
Sustainability 11 (7), 1932, 2019
112019
INVESTORSʼ REACTIONS FOR SUSTAINABILITY INDEX INCLUSION–IS CSR A GOOD NEWS?
K Daszyńska-Żygadło, B Ryszawska, T Słoński, BM Zawadzki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (300), 2014
102014
Finanse Unii Europejskiej
B Bernaś
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005
102005
Unia Europejska na przełomie tysiącleci
B Bernaś, B Ryszawska-Grzeszczak, R Kowalik, A Pietrzak
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław, 2002
92002
Koncepcja zielonej gospodarki jako odpowiedź na kryzys gospodarczy i środowiskowy
B Ryszawska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 47-56, 2013
82013
Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności
B Ryszawska-Grzeszczak
Ekonomia i Środowisko, 150--164, 2007
72007
ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SUSTAINABILITY TRANSITION.
K Daszyńska-Żygadło, B Ryszawska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
52015
Zielona gospodarka w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej
B Ryszawska
Ekonomia i Środowisko 46, 2013
52013
The environmental responsibility of the world’s largest banks
B Ryszawska, J Zabawa
Economics and Business 32 (1), 51-64, 2018
42018
Green Economy Indicators
B Ryszawska
Towards a green economy. From ideas to practice ed. M. Burchard-Dziubińska …, 2015
32015
Zrównoważona konsumpcja jako jedna z szans przełamania kryzysu globalnego
B Ryszawska-Grzeszczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 247-264, 2011
22011
Globalny kryzys finansowy a wyzwania dla zrównoważonego rozwoju
B Ryszawska-Grzeszczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 822-833, 2011
22011
Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych w gospodarstwie domowym
B Ryszawska
Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” 29, 2002
22002
Finance and sustainability
A Bem, K Daszyńska-Żygadło, T Hajdíková, P Juhász
Springer, 2018
12018
Sustainable finance: paradigm shift
B Ryszawska
Finance and Sustainability, 219-231, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20