Dorota Banaszkiewicz
Dorota Banaszkiewicz
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Illness perception in Polish patients with chronic diseases: Psychometric properties of the Brief Illness Perception Questionnaire
K Nowicka-Sauer, D Banaszkiewicz, I Staśkiewicz, P Kopczyński, ...
Journal of health psychology 21 (8), 1739-1749, 2016
212016
Illness perception is significantly determined by depression and anxiety in systemic lupus erythematosus
K Nowicka-Sauer, A Hajduk, H Kujawska-Danecka, D Banaszkiewicz, ...
Lupus 27 (3), 454-460, 2018
162018
Statystyczna analiza sytuacji społecznoekonomicznej osób długotrwale bezrobotnych w powiecie gdańskim w roku 2003
D Banaszkiewicz
rozprawa doktorska, Sopot, 2004
52004
Validation of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale among patients scheduled for cardiac surgery
K Nowicka-Sauer, D Banaszkiewicz, K Jarmoszewicz, A Hajduk, ...
J Cardiovasc Surg (Torino) 59 (3), 483-485, 2018
32018
Learned helplessness and its associations with illness perception, depression and anxiety among patients with systemic lupus erythematosus
K Nowicka-Sauer, A Hajduk, H Kujawska-Danecka, D Banaszkiewicz, ...
Family Medicine & Primary Care Review, 243-246, 2017
32017
How do patients and doctors-to-be perceive systemic lupus erythematosus?
K Nowicka-Sauer, M Pietrzykowska, D Banaszkiewicz, A Hajduk, ...
Rheumatology international 36 (5), 725-729, 2016
32016
Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście
D Banaszkiewicz, O Komorowska
Zarządzanie i Finanse 10 (4, cz. 3), 135-145, 2012
32012
Wykorzystanie analizy Kaplana-Meiera do badania zróżnicowania stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych
D Banaszkiewicz, B Jackowska, E Wycinka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 559-568, 2009
22009
Rodziny niepełne–sytuacja społeczno-ekonomiczna w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych w 2010 roku
D Banaszkiewicz, O Komorowska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 4, 85-93, 2014
12014
Różnice w stopie zatrudnienia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności
D Banaszkiewicz, O Komorowska, A Kozłowski
Studia Oeconomica Posnaniensia 7 (1), 2019
2019
THU0437 Illness perception and its correlates in patients with in anca-associated vasculitis–preliminary report
A Masiak, K Nowicka-Sauer, D Banaszkiewicz, B Grygiel-Górniak, ...
Annals of the Rheumatic Diseases 77 (Suppl 2), 431-431, 2018
2018
Czynniki różnicujące szanse znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne
D Banaszkiewicz, O Komorowska
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 2, 40-47, 2014
2014
Społeczno-ekonomiczna sytuacja osób długotrwale bezrobotnych (na podstawie badania reprezentacyjnego)
D Banaszkiewicz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 174-186, 2006
2006
Charakterystyka gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w pow. gdańskim
D Banaszkiewicz
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 61-70, 2005
2005
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób długotrwale bezrobotnych w powiecie gdańskim
D Banaszkiewicz
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 61-71, 2005
2005
BADANIA I ANALIZY
D BANASZKIEWICZ, O KOMOROWSKA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16