Bożena Kotarska-Lewandowska
TitleCited byYear
Preparation of descriptive geometry course in english
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 22, 2011
22011
Ekspertyza techniczna dotycząca koncepcji demontażu i ponownego montażu mozaiki Kina Neptun w Gdańsku
K Wilde, B Kotarska-Lewandowska, J Chróścielewski, J Buczkowski, ...
Politechnika Gdańska, 2015
12015
Chosen methods supporting didactics of descriptive geometry
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 24, 2013
12013
Komputerowe wspomaganie nauczania geometrii wykreślnej
J Chróścielewski, B Kotarska-Lewandowska, R Okraszewska
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011
12011
Programy komputerowe a style uczenia się
B Kotarska-Lewandowska
XIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole, 2008
12008
Between descriptive geometry and cad 3D
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 31, 2018
2018
From a point cloud to a 3D model–an exercise for users of AutoCAD and revit
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 30 …, 2017
2017
Examples of Original Descriptive Geometry Task Items
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 29, 2016
2016
Wizualizacja zagadnień przestrzennych w Adobe Acrobat 3D= Visualization of Spatial Issues in Adobe Acrobat 3D
B Kotarska-Lewandowska
2014
The Use of Photographs in the Teaching/Learning of Descriptive Geometry
B Kotarska-Lewandowska
innsbruck university press, 2014, 2014
2014
Visualization of spatial issues in Adobe Acrobat 3D PDF
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 26, 2014
2014
Ogrodzenie terenu budowy w praktyce
B Kotarska-Lewandowska, R Okraszewska
Inżynieria i Budownictwo 67 (2), 90-92, 2011
2011
Ewaluacja kursu zdalnego nauczania geometrii wykreślnej
B Kotarska-Lewandowska
WILiŚ PG, 2010
2010
Wybrane aspekty oceniania w kształceniu na odległość
B Kotarska-Lewandowska
GRUPA TOMMAMI, 2010
2010
Zarys teoretyczny i praktyczny geometrii wykreślnej na kierunku Geodezja i Kartografia
B Kotarska-Lewandowska
WILiŚ PG, 2010
2010
Descriptive geometry tasks with computer aided design for geodesy and cartography
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 21, 2010
2010
Selection of descriptive geometry textbooks
B Kotarska-Lewandowska
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 17, 2007
2007
Komunikat graficzny w uczeniu się
B Kotarska-Lewandowska
GRUPA TOMMAMI, 2007
2007
Rozszerzona trafność teoretyczna testów predyspozycji do zawodu architekta
B Kotarska-Lewandowska
2006
Komunikowanie wyników egzaminu wstępnego na wydział architektury.
B Kotarska-Lewandowska
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20