Obserwuj
Dagmara Lewicka
Dagmara Lewicka
Zweryfikowany adres z zarz.agh.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The importance of trust in manager-employee relationships.
K Krot, D Lewicka
International Journal of Electronic Business Management 10 (3), 2012
2482012
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach: metody, narzędzia, mierniki
D Lewicka
Wydawn. Profesjonalne PWN, 2010
2382010
Creating innovative attitudes in an organisation–Comparative analysis of tools applied in IBM Poland and ZPAS Group
D Lewicka
Journal of Asia Pacific Business Innovation and Technology Management 1 (1 …, 2011
872011
The model of HRM-trust-commitment relationships
D Lewicka, K Krot
Industrial Management & Data Systems 115 (8), 1457-1480, 2015
832015
Zaufanie w organizacji innowacyjnej
K Krot, D Lewicka
Wydawnictwa CH Beck, 2016
672016
Innovation and organisational trust: study of firms in Poland
K Krot, D Lewicka
International Journal of Innovation and Learning 10 (1), 43-59, 2011
382011
Zapobieganie patologiom w organizacji: rola funkcji personalnej
D Lewicka, J Michniak, M Staszkiewicz, A Zielińska, D Mentel
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
352020
Supporting innovation through HRM practices–importance of motivation
D Lewicka
International Journal of Innovation and Learning 14 (2), 217-240, 2013
302013
Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną
D Lewicka
Organization and Management, 2012
272012
Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników
D Lewicka
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2019
222019
The effect of job characteristics on employee loyalty: the mediation role of vertical trust and perceived supervisory support
D Lewicka, A Glinska-Newes, D Morrow, J Gorka
Маркетинг і менеджмент інновацій, 168-185, 2018
212018
Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach
D Lewicka, A Rakowska
Nauki o zarządzaniu 2, 102-115, 2016
202016
Human side of innovation-individual and organisational environment-related aspects: the case of IBM
K Krot, D Lewicka
International Journal of Innovation and Learning 9 (4), 352-371, 2011
192011
The impact of HRM on creating proinnovative work environment
D Lewicka
International Journal of Innovation and Learning 7 (4), 430-449, 2010
192010
Interorganizational trust in business relations: Cooperation and coopetition
D Lewicka, A Zakrzewska-Bielawska
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of …, 2020
182020
Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników
D Lewicka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013
182013
Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa
D Lewicka, A Zakrzewska-Bielawska
Meandry teorii i praktyki zarządzania, 2016
17*2016
Organizational trust and normative commitment
D Lewicka, P Karp-Zawlik, M Pec
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (3), 71, 2017
162017
Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników
D Lewicka
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 67-86, 2017
162017
Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniu
D Lewicka, K Krot, D Książek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 41-56, 2016
142016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20