Obserwuj
Іван Цмоць
Іван Цмоць
професор Національний університет "Львівська політехніка"
Zweryfikowany adres z lpnu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі
ІГ Цмоць
Львів: УАД, 2005
332005
Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах
ІГ Цмоць
Вісник ДУ “Львівська політехніка, 5-11, 1998
111998
Теоретичні і прикладні проблеми застосування штучних імунних систем
ВВ Грицик, ВІ Литвиненко, ІГ Цмоць, СМ Стех
Інформаційні технології і системи 6 (1-2), 7-45, 2003
72003
Методи синтезу спеціалізованих обчислювальних систем для розв’язання задач у реальному часі/Інформаційні технології і системи
АЄ Батюк, ІГ Цмоць
Інформаційні технології і системи. Т2, 155-161, 1999
71999
Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів
ІГ Цмоць, ЮВ Цимбал, ОІ Цмоць
Актуальні проблеми економіки, 283-291, 2012
52012
Засоби оцінювання параметрів динамічних об'єктів на основі нейромережевого сингулярного спектрального аналізу
ОВ Скорохода, БР Андрієцький, ІГ Цмоць, РО Ткаченко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 362-369, 2012
52012
Реалізація нейронного елемента на основі попередніх обчислень
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, БІ Балич
Вісник Нац. ун-ту.«Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні …, 2011
52011
Синтез високоефективних багатошарових перцептронів з неітераційним навчанням
ІГ Цмоць, РО Ткаченко, ОВ Скорохода
Вісник Нац. ун-ту.«Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні …, 2009
52009
Алгоритми і структури ВІС перемножувача комплексних чисел
ІГ Цмоць
Вісник НУ “Львівська політехніка, 231-240, 1998
51998
Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону
Т Теслюк, І Цмоць, Ю Опотяк, В Теслюк
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Комп’ютерні науки …, 2017
42017
Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві
ІГ Цмоць, ВМ Теслюк, ТВ Теслюк
Актуальні проблеми економіки, 398-408, 2017
42017
Багаторівнева система управління технологічними процесами
ІГ Цмоць, СП Стрямець, ДД Зербіно
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 139-145, 2016
42016
Паралельні алгоритми та НВІС-структури для медіанної фільтрації зображень в реальному часі
ІГ Цмоць, ІВ Ігнатєв, АР Боднар
Моделювання та інформаційні технології, 180-185, 2016
42016
Інтелектуальні компоненти енергетичних систем на основі концепції Smart Grid
МО Медиковський, ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, ЮВ Цимбал, ...
НТУУ" КПІ", 2015
42015
Модифікований метод та НВІС-структура пристрою групового підсумовування для нейроелемента
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, БІ Балич
Вісник НУ «Львівська політехніка»–Львів, 51-57, 2012
42012
Принципи побудови та способи НВІС-реалізації нейромереж реального часу
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, ІЄ Ваврук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (6), 292-300, 2012
42012
Особливості реалізації нейромереж реального часу
О Скорохода, ІГ Цмоць, БІ Сенах
Технічні вісті. Науково-публіцистичний часопис.–2011/1 (33) 2 (34), 77-78, 2011
42011
Методи та НВІС-структури пристроїв паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків
ІГ Цмоць, БІ Балич, ОВ Скорохода
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2010
42010
Інтегрований підхід до синтезу високоефективних апаратних засобів нейромережевих технологій реального часу
ІГ Цмоць, ЯП Кісь, ОВ Скорохода
Науковий вісник НЛТУ України 19 (9), 269-279, 2009
42009
Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі
О Березький, І Цмоць
Вісник НУ “Львівська політехніка”“Комп’ютерні системи проектування. Теорія і …, 2007
42007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20