Andrzej Łuczyński
Andrzej Łuczyński
Profesor Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zweryfikowany adres z vp.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych
A Łuczyński
Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008
212008
Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogiki chrześcijańskiej
OR Jusiak, A Łuczyński, L Pietruszka, T Wach
Wydawnictwo KUL, 2015
22015
Osoba i myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego w perspektywie współczesnych wyzwań edukacyjnych
A Łuczyński
Roczniki Pedagogiczne 9 (S), 115-130, 2017
2017
Optimism and Responsibility in Education
A Łuczyński
Roczniki Pedagogiczne 8 (4), 49-66, 2016
2016
Integralne wychowanie młodzieży w pedagogii św. Jana Bosko
A Łuczyński
Roczniki Pedagogiczne 7 (4), 25-46, 2015
2015
W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej
Z Orbik, M Majczyna, J Szmyd, J Kuźma, M Borowska, K Kluzowa, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
2009
Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce
J Kuźma, E Sierankiewicz, A Łuczyński, K Bieg
Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
2007
Deprywacja potrzeb dzieci z rodzin zastępczych i dysfunkcjonalnych a proces socjalizacji
A Łuczyński
2004
Rozdział VI METODOLOgIA bADAń NAD gOTOWOŚCIĄ SZKOLNĄ DZIECI pRZEDSZKOLNYCh
A Łuczyński, P Magier, A Kalita, M Pietruszka
Przedszkolaki idą do szkoły, 137, 0
The idea of protection in the pedagogical concept of Edmund Bojanowski
J Polski, EDFF Italiano
Rodina v medzikultúrnom priestore spoločenského života
A Łuczyński
INTERVENCIA, TERAPIA A RESOCIALIZÁCIA V SYSTÉME SOCIÁLNEJ POMOCI, 83, 0
Sociálne sirotstvo ako stav ohrozenia optimálneho vývoja a výchovy dieťaťa
A Łuczyński
INTERVENCIA, TERAPIA A RESOCIALIZÁCIA V SYSTÉME SOCIÁLNEJ POMOCI, 104, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–12